Tolerancijos ugdymo centras

Tolerancijos ugdymo centro koordinatorės:
Žiedūnė Maldonienė

Virginija Svinkūnienė

Daugų Vlado Mirono gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras

                      Tolerancijos ugdymo centras Daugų Vlado Mirono gimnazijoje įsteigtas 2017 m. balandžio mėn. 13 d.

Tolerancijos Ugdymo Centro  tikslai:

  • Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą
  • Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą
  • Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje
  • Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją

 Tolerancijos Ugdymo Centro  uždaviniai:

  1. Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti.
  2. Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei
  3. Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais
  4. Tvarkyti kapavietes ir kitas memorialines vietas, organizuoti talkas ir akcijas
  5. Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis.
  6. Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.