1,2% parama

MIELI BENDRUOMENĖS NARIAI, MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI, MOKINIŲ TĖVELIAI, VISI, KURIE GALITE SKIRTI SAVO 1.2 PROCENTO PAJAMŲ DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJAI IR JOS SKYRIAMS

Deklaruojant savo pajamas ir turtą  kiekvienas iš mūsų galime skirti iki 1.2 procento pajamų Daugų Vlado Mirono gimnazijai.

Skirdami GPM dalį prisidėsite prie mūsų vaikams kuriamų geresnių ugdymo aplinkų  ir ugdymo kokybės.

Skirti 1.2 % GPM paramą galima tik per  Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).

Kaip prisijungti, užpildyti ir pateikti  FR0512 formą:

  1. Prisijunkite prie  EDS galima per VMI (https://deklaravimas.vmi.lt).
  2. Pasirinkite prisijungimo būdą: per banką, su VMI priemonėmis ar su el parašu.
  3. Įrankių juostoje viršuje spauskite Deklaravimas: tada kairiajame meniu pasirinkite Pildyti formą.
  4. Tarp Dažniausiai pildomos formų  pasirinkite Prašymas skirti paramą.
  5. Pildykite formą FR0512 ir spauskite mygtuką su gaubliu Pildyti formą tiesiogiai portale.
  6. Atidarytoje formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite šiuos laukelius:

1        Asmens kodas (bus užpildyta)

3V     Vardas (bus užpildyta)

3P     Pavardė (bus užpildyta)

5        Mokestinis laikotarpis: pasirinkite 2022 m.

6S     Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: pažymėkite 

E1     Gavėjo tipas: pažymėkite  2- Paramos gavėjas

E2     Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): įrašykite VJG kodą:  190244044

E3     Mokesčio dalies paskirtis: pildyti neprivaloma

E4     Mokesčio dalies dydis (procentais): įrašykite 1.2 arba Jūsų pasirinktą dydį

E5     Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkite iki kurių metų norite skirti paramą  

  1. Viršutiniame meniu paspauskite Klaidų tikrinimas ir pasitikrinkite, ar užpildyti visi būtini langeliai.
  2. Viršutiniame meniu dešinėje paspauskite Pateikti deklaraciją 

Instrukciją, kaip užpildyti deklaraciją, rasite ir VMI puslapyje.

PRIMENAME, KAD PARAMOS FORMOS TEIKIAMOS IKI GEGUŽĖS  2 D. IMTINAI.

Jeigu reikalinga informacija ar pagalba, kreipkitės į gimnaziją.

P.S. Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2022 metais turėjo pajamų ir VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją.