Logopedas

Logopedė  RASA KARTANIENĖ 
El. paštas: 

Darbo tikslas - šalinti ir koreguoti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, konsultuoti mokytojus, tėvus sudarant ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams.

Pagrindinis tikslas ugdant specialiųjų poreikių mokinius- padėti suvokti dorines, socialines, vertybes, parengti gyvenimui, bendruomenėje, padėti išmokti elgesio normų, kurios leistų savarankiškai ir, kiek įmanoma, pilnavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą.

Svarbu: mokyti mokymosi strategijų, savęs valdymo būdų, bendraamžių pagalba, kompiuterio naudojimas, praktiškas žinių pritaikymas. Šios pateiktys primins mokytojui, kokie metodai yra EFEKTYVŪS.
 

UŽDUOTYS LOGOPEDINĖMS   PRATYBOMS IR NE TIK 2022-2023 m. m.

 MOKINIAMS NAUDINGA PASIPRAKTKUOTI

 

T AR D? 1-4 kl.:  https://wordwall.net/lt/resource/53935040/d-ar-t-sugrupuok

I-Y DIFERENCIACIJA 1-4 kl.:  https://wordwall.net/lt/resource/53877786/i-y-skiriu

L-R DIFERENCIACIJA 1-4 kl.:  https://wordwall.net/lt/resource/53986784/l-ar-r

P-B DIFERENCICIJA 1-4 kl.:  https://wordwall.net/lt/resource/53937986/p-ar-b 

PARINK TINKAMĄ ŽODĮ, SKIRK O-UO SAKINY 1-4 kl.,  5-7 kl.: https://wordwall.net/lt/resource/54648858/pasirink-tinkam%c4%85-%c5%beod%c4%af-uo-o

PAUKŠČIAI - ŽODYNUI IR TARČIAI 1-4 kl., 5-7 kl.: https://wordwall.net/lt/resource/53935879/pauk%c5%a1%c4%8diai

GARSINĖ ANALIZĖ RAIDŽIŲ IR GARSŲ NUOSEKLUMAS 1-4 kl.: https://wordwall.net/lt/resource/53876434/pavasaris 

ŽODYNAS - ŽODŽIO SĄVOKOS IR ŽODDŽIŲ DARYBA 1-4 kl.:  https://wordwall.net/lt/resource/54640128/rask-gimini%c5%a1k%c4%85-%c5%beod%c4%af

SAKINIO SUDARYMAS, JO RIBOS. 1-4 kl.,  5-6 kl.: https://wordwall.net/lt/resource/53876821/rop%c4%97

APIBENDRINANČIOS SĄVOKOS, ŽODYNO TURTINIMAS 1-4 kl.:  https://wordwall.net/lt/resource/38214361/vaisiai-ir-dar%c5%beov%c4%97s

 

„Ąžuolas 1“ įrašyti žodį  3-4, 5-8 kl.: https://learningapps.org/22198916    

„Ąžuolas 2“ e-ė diferenciacijai  3-4, 5-8 kl.: https://learningapps.org/22192202    

„Riešutinė“  3-4, 5-8 kl.: https://learningapps.org/19794857  

Antonimai 2-5 kl.: https://learningapps.org/19495799   

Antonimai 2-5 kl.: https://learningapps.org/19355281  

Antonimai. „Žirgų lenktynės“ 3-4, 5-8 kl.: https://learningapps.org/19350428  

Antonimai. Tik žodžiai 3-4, 5-8 kl.: https://learningapps.org/19349591   

Rasa Kartanienė   logopedė-metodininkė