2017 metų II ketvirtis
2017 metų II ketvirtis Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas. 2020-02-29 20:47:27 245.75 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2020-02-28 10:34:37 31.5 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2020-02-28 06:35:19 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. 2020-02-26 15:20:15 58.5 KB