Gimnazijos himnas

Čia kas rytą skardena varpelis,
Žiebias nuostabios akys languos.
Numinti į mokyklą takeliai 
Mums nurimti jau niekad neduos. 

       Priedainis

            O gimnazija mūs, 
            švytury neramus,
            Tu jaunystę vedi į rytojų.
            Tu graži ir jauna,
            Tu skambi lyg daina
            Čia ant ežero kranto sustojus.

Mylim tėviškės ežero vingius,
Mylim nuostabius savo Daugus.
Čia mes augam, čia daug ko išmokstam,
Mums kiekvienas kampelis brangus.

       Priedainis

            O gimnazija mūs, 
            švytury neramus,
            Tu jaunystę vedi į rytojų.
            Tu graži ir jauna,
            Tu skambi lyg daina
            Čia ant ežero kranto sustojus.

Mintys Mirono čia dar gyvena
Tarp mokyklos, bažnyčios skliautų.
Ir lyg angelo sparnas plevena
Virš gimtųjų Dzūkijos laukų.

       Priedainis

            O gimnazija mūs, 
            švytury neramus,
            Tu jaunystę vedi į rytojų.
            Tu graži ir jauna,
            Tu skambi lyg daina
            Čia ant ežero kranto sustojus.