Tradiciniai renginiai

 • Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių šventė.
 • Europos kalbų diena;
 • Mokinių savivaldos diena, skirta Mokytojo profesinei šventei;
 • Penktokų krikštynos;
 • Abiturientų 100-dienis;
 • Užgavėnių šventė „Vykim žiemą iš mūsų kiemo“;
 • Kaziuko mugė;
 • Paskutinio skambučio šventė;
 • Mokinių Velykinių ir kalėdinių kūrybinių darbų paroda mugė;
 • Savaitė „Žemė-žmonių planeta“;
 • Abiturientų išleistuvių šventė.