Apie gimnaziją

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011-02-10 sprendimu Nr.-19 „Dėl Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinės mokyklos pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Mokykloje 2016-2017 m.m.  mokosi 268 mokiniai. Dirba 34 mokytojai.  Nuo 2010-09-01 mokykloje dirba psichologas. Kasmet apie 80-90% mokinių įstoja ir sėkmingai tęsia studijas aukštosiose mokyklose. Rezultatyvūs mokinių pasiekimai rajoninėse dalykinės olimpiadose, konkursuose. Džiugina mokyklos sportininkų laimėjimai. Daug metų Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse tarp kaimo tipo mokyklų laimėtos prizinės vietos.  Įdomią, prasmingą veiklą mokiniai atranda pynimo iš vytelių, tautodailės, medžio drožybos, darbščiųjų rankų būrelių užsiėmimuose. Didelio susidomėjimo sulaukia mokinių kūrybinių darbų parodos, Kaziuko mugės. Džiugių akimirkų žiūrovams suteikia dramos, lėlių teatro, šokėjų, vaikų ir jaunių chorų pasirodymai. Foto-video būrelio nariai įamžina gražiausias mokyklos veiklos akimirkas. Veikia Maironiečių organizacija. Daug dėmesio skiriama etninės kultūros puoselėjimui, sveikai gyvensenai, žinių akiračio plėtimui, meniniam ugdymui. Tam pasitarnauja pradinių klasių papildomo ugdymo užsiėmimai. Mokykloje yra dvi kompiuterių klasės ir kompiuterizuota mokyklos bibliotekos skaitykla. Mokiniai noriai domisi informacinėmis technologijomis – daug prisideda prie internetinio puslapio kūrimo.

Mokykloje kasmet organizuojami Lietuvos valstybės atkūrino dienos, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Lietuvos kariuomenės, Sausio 13-sios – Laisvės gynėjų dienos minėjimai, Užgavėnių šventė. Tradiciniai renginiai: Rugsėjo pirmoji – mokslo ir žinių šventė, Europos kalbų diena, mokinių savivaldos diena, skirta mokytojų profesinei šventei, penktokų ir naujų mokyklos darbuotojų „krikštynos“, abiturientų šimtadienis, paskutinio skambučio, abiturientų išleistuvių šventės ir kt.

Mokykloje veikiančiame istorijos muziejuje eksponuojama medžiaga apie Dzūkijos kraštą, Daugų miestelio istoriją, pinigų istoriją, nepriklausomybės akto signatarą Vladą Mironą. 2002 m. lankytojams duris atvėrė Dzūkiška pirkia, kurioje supažindinama ir mokoma audimo, kalvystės, bitininkystės, pynimo amatų. Muziejuje vedamos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, dailės ir buities darbų pamokos.