Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistu gimnazijoje dirba

AGNĖ JONAITYTĖ tel.: 8 675 55647

Darbo laikas:

Pirmadienis. 8.00 – 15.00 val.  Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val. Daugų Vlado Mirono gimnazija ir Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Ketvirtadienis. 8.00 – 14.00 val. Alovės pagrindinio ugdymo skyrius.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigos

 1. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 2. Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
 3. Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.
 4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.
 5. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 6. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje.
 7. Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija gimnazijoje.
 8. Rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas.
 9. Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 10. Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
 11. Vykdo pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų veiksnių nustatymą.
 12. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
 13. Teikia pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 14. Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų gerinimo priemonėms įgyvendinti.
 15. Teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai, savivaldybei, pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo tobulinimo klausimais.
 16. Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.