Digitally smarted kids

Daugų Vlado Mirono gimnazija dalyvauja „Erasmus+ KA229“ bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekte „Digitally smarted kids“

Projekto trukmė 24 mėnesiai (2020-11-01 – 2023-10-31)

Dotacija projektui: 136 136,00 eur

Projekte dalyvauja 11-14 metų mokiniai

Projekto koordinatorė – Kırkağaç Atatürk Ortaokulu, Turkija

Projekto partnerės:

  • Ali Rıza Çevik Ortaokulu, Turkija
  • Agrupamento de Escolas de Pedome, Portugalija
  • Hermanas DE LA Caridad DEL Sagrado Corazon DE JESÚS-COLEGIO SAN JOSÉ Ispanija
  • Alytaus Vlado Mirono gimnazija – Lietuva

Projektas skirtas mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių gerinimui. Bendravimo ir kalbinių įgūdžių įtvirtinimui. Mokiniai įgis pakankamai žinių ir įgūdžių, kad galėtų toliau gilinti savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius mokantis su kitomis IT programomis.

Projekto tikslai yra orientuoti į XXI –ojo amžiaus kompetencijų vystymą:

  • lavinti kritinio mąstymo, orientuoto į problemų sprendimą įgūdžius;
  • skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir bendravimą lavinant anglų kalbos žinias;
  • gilinti kompiuterinio raštingumo ir programavimo žinias;
  • mokyti mokinius naudotis informacinėmis technologijomis saugiai ir kūrybiškai.

Projekto metu numatomi 5 mobilumai, 1 įvadinis mokytojų vizitas, 4 mokytojų ir mokinių vizitai. Į kiekvieną vizitą vyks 2 mokytojai ir 4 mokiniai.

Numatyta įkurti Kids Digitally smarted klubą, kuriame mokiniai dalinsis savo patirtimi. Bus sukurtas Skaitmeninis kiekvienos šalies muziejus, kuriame bus sudėti visi projekto metu daryti darbai. Taip pat bus parengtas Skaitmeniniai Digitally smarted kids žurnalai „Kultūra“, „Demokratija“, „Elektroninis saugumus“. Mokiniai dirbs mažiausiai su 20 skirtingų IT įrankių, dalyvaus tarptautinėse kahoot viktorinose, kuriose susipažins su partnerių šalių kultūra, tradicijomis, papročiais.