Give up Bullying

Daugų Vlado Mirono gimnazija dalyvauja „Erasmus+ KA229“ bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekte „Give up Bullying“

Projekto trukmė ( 2019-09-01 – 2022-08-31)

Dotacija projektui - 171650.00 EUR

Projekte dalyvauja 11- 16 metų mokiniai

Projekto koordinatorė – Liceul "Demostene Botez"Trusesti, Romania

Projekto šalys partnerės:

  • ISKENDERUN CUMHURIYET ANADOLU LISESI, Turkey
  • Necmi Muammer Ortaokulu,  Turkey
  • Alytaus r. Daugu Vlado Mirono gimnazija,  Lithuania
  • Kolga Kool, Estonia
  • Zespol Szkolno-Przedszkolny w Miedznie,  Poland

Projekto tikslai yra orientuoti į XXI-ojo amžiaus socialines ir emocines problemas.

  • Supažindinti mokinius su patyčių tipais.
  • Mokyti kaip atskirti patyčias nuo pajuokavimo.
  • Sumažinti patyčių lygį socialinėje erdvėje, ugdyti toleranciją, pakantumą.
  • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
  • Gilinti anglų kalbos žinias.

Projekto metu suplanuoti 6 mobilumai, 3  mokytojų vizitai, į kuriuos vyks po 4 mokytojus.  3 mokytojų ir mokinių vizitai. Į kiekvieną vizitą vyks 2 mokytojai ir 4 mokiniai. 2020 m. sausio mėn vyko pirmasis vizitas Turkijoje, Necmi Muammer Ortaokulu.

Dėl Covid-19 pandemijos mokinių mobilumai organizuojami virtualiai. Šiame projekte dalyvaus apie 28 mūsų mokyklos mokinius ir 8 mokytojus. Virtualių ir fizinių veiklų metu mokiniai gilinsis į patyčių problemas, jų tipus, kurs įvairias situacijas, nagrinės jas, dirbs grupėse, turės galimybę praplėsti savo anglų kalbos žodyną. Įgiję naujų žinių apie patyčias mokiniai įgis daugiau pasitikėjimo savimi, sugebės atskirti patyčias nuo humoro ir gebės valdyti pasitaikančias situacijas draugų tarpe.