Ugdymo planas

Ugdymo organizavimas:

2020-2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

dienomis

savaitėmis

1-4 klasės, priešmokyklinio ugdymo grupė

2020-09-01

2021-06-09

175

35

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos klasės), III gimnazijos klasė

2020-09-01

2021-06-23

185

37

IV gimnazijos klasė

2020-09-01

2021-05-24

165

33

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8, I-IVg – 45 min.

Daugų Vlado Mirono gimnazija (1 klasė)

Daugų Vlado Mirono gimnazija (2-8, I-IV g klasė)

Daugų Vlado Mirono

gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius

8.00-8.35

8.00 – 8.45

1 pamoka 8.10 - 8.55

8.45 - 9.20

8.55 – 9.40

2 pamoka 9.05 - 9.50

9.45 - 10.20

9.50 – 10.35

3 pamoka 10.00 - 10.45

10.40 - 11.15

10.55 - 11.40

4 pamoka 11.05 - 11.50

11.25 - 12.00

12.00 - 12.45

5 pamoka 12.10 - 12.55

 

12.55 - 13.40

6 pamoka 13.05 - 13.50

 

13.50 - 14.35

7 pamoka 14.00 - 14.45

 

14.45 - 15.30

8 pamoka 14.55 – 15.40

Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas į pusmečius.

Klasės

Pusmečiai

I pusmetis (nuo - iki)

II pusmetis (nuo - iki)

1-4 klasės

2020-09-01 iki 2021-01-22

2021-01-25 iki 2021-06-09

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos) klasės

2020-09-01 iki 2021-01-22

2021-01-25 iki 2021-06-23

IV gimnazijos klasės

2020-09-01 iki 2021-01-22

2021-01-25 iki 2021-05-24

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos atostogos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros  atostogos 1-4 klasės

2021-06-10

2021-08-31

Vasaro atostogos 5-8, 9-10(I-II gimnazijos), IIIg klasės

2021-06-25

2021-08-31

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasė

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2021-08-31

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis