Ugdymo planas

 1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
 1. Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:
  1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;
  2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos;

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

dienomis

savaitėmis

1-4 klasės,

priešmokyklinio ugdymo grupė

2023-09-01

2024-06-11

175

35

5–8, 9-10 (I-II gimnazijos klasės),

2023-09-01

 

2024-06-26

185

37

III gimnazijos klasė

2023-09-01

2024-06-18

180

36

IV gimnazijos klasė

2023-09-01

 

2024-06-04

170

34

  1. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

  1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8, I-IVg – 45 min.
  3. Pamokų laikas:

Daugų Vlado Mirono gimnazija (1 klasė)

Daugų Vlado Mirono gimnazija (2-8, I-IV g klasė)

Daugų Vlado Mirono

gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius

8.00 – 8.35

8.00 – 8.45

1 pamoka 8.30 – 9.15

8.45 – 9.20

8.55 – 9.40

2 pamoka 9.25 – 10.10

9.45 – 10.20

9.50 – 10.35

3 pamoka 10.20 – 11.05

10.40 – 11.15

11.05 – 11.50

4 pamoka 11.25 – 12.10

11.25 – 12.00

12.00 – 12.45

5 pamoka 12.30 – 13.15

 

12.55 – 13.40

6 pamoka 13.20 – 14.05

 

13.50 – 14.35

7 pamoka 14.10 – 14.55

 

14.45 – 15.30

8 pamoka 15.00 – 15.45

  1. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas į pusmečius.

Klasės

Pusmečiai

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

1-4 klasės

2023-09-01 – 2024-01-26

2024-01-27 – 2024-06-11

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos) klasės

2023-09-01 – 2024-01-26

2024-01-27 – 2024-06-26

III gimnazijos klasė

2023-09-01 – 2024-01-26

2024-01-27 – 2024-06-18

IV gimnazijos klasė

2023-09-01 – 2024-01-26

2024-01-27 – 2024-06-04