Ugdymo planas

 1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
 1. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:
  1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
  2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos;

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

dienomis

savaitėmis

1-4 klasės,

priešmokyklinio ugdymo grupė

2022-09-01

2023-06-08

175

35

5–8, 9-10 (I-II gimnazijos klasės),

2022-09-01

 

2023-06-22

185

37

III gimnazijos klasė

2022-09-01

2023-06-15

180

36

IV gimnazijos klasė

2022-09-01

 

2023-06-01

170

34

  1. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

  1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8, I-IVg – 45 min.
  3. Pamokų laikas:

Daugų Vlado Mirono gimnazija (1 klasė)

Daugų Vlado Mirono gimnazija (2-8, I-IV g klasė)

Daugų Vlado Mirono

gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius

8.00 – 8.35

8.00 – 8.45

1 pamoka 8.10 – 8.55

8.45 – 9.20

8.55 – 9.40

2 pamoka 9.05 – 9.50

9.45 – 10.20

9.50 – 10.35

3 pamoka 10.00 – 10.45

10.40 – 11.15

11.00 – 11.45

4 pamoka 11.05 – 11.50

11.25 – 12.00

12.00 – 12.45

5 pamoka 12.10 – 12.55

 

12.55 – 13.40

6 pamoka 13.05 – 13.50

 

13.50 – 14.35

7 pamoka 14.00 – 14.45

 

14.45 – 15.30

8 pamoka 14.55 – 15.40

  1. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas į pusmečius.

Klasės

Pusmečiai

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

1-4 klasės

2022-09-01 – 2023-01-20

2023-01-23 – 2023-06-07

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos) klasės

2022-09-01 – 2023-01-20

2023-01-23 – 2022-06-21

III gimnazijos klasė

2022-09-01 – 2023-01-20

2023-01-23 – 2023-06-14

IV gimnazijos klasė

2022-09-01 – 2023-01-20

2023-01-23 – 2023-06-01

 

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 11:05 - 11:50
 • 5. 12:00 - 12:45
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:50 - 14:35
 • 8. 14:45 - 15:30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis