2017 metų III ketvirtis
2017 metų III ketvirtis Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas. 2020-02-28 16:37:16 211.66 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2020-02-23 21:09:14 39 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2020-02-27 22:44:20 43.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. 2020-02-23 17:39:31 33.5 KB