Darbo apmokėjimas
Darbo apmokėjimas Atnaujinta Dydis
Mokytojų darbo laiko ir darbo krūvio sandaros tvarka 2024-01-22 14:22:51 24.64 KB
Mokytojų nekontaktinio darbo valandomis priskiriamų veiklų sąrašas 2024-01-22 14:22:32 21.2 KB
Mokytojų pavadavimo aprašas 2024-01-22 14:22:07 16 KB
Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas 2024-01-22 14:24:20 14.94 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 30.05 KB