Prašymai

Prašymai Atnaujinta Dydis
Pranešimas dėl ligos 2020-02-29 21:03:12 12.02 KB
Išvykstančio mokinio atsiskaitymo lapelis. 2020-03-01 08:16:50 26 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo (mokiniui). 2020-02-29 21:04:14 24 KB
Prašymas dėl pažymos 2023-02-02 11:54:56 28.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2023-02-02 11:56:02 29.5 KB
Sutikimas dėl maksimalaus pamokų skaičiaus 2023-02-02 12:09:15 29.5 KB
Tėvų, darbuotojų paaiškinimas 2023-02-02 12:10:34 24.5 KB
Prašymas dėl mokinių išvykos 44.5 KB
Prašymas dėl vykimo į komandiruotę 32.5 KB
Darbuotojo prašymas 28.5 KB
Prašymas dėl vykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginį 32.5 KB
Prašymas dėl atostogų 12.77 KB
PRAŠYMAI DĖL PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ 13.41 KB
Prašymas į pailgintą grupę 12.35 KB
Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus forma 15.84 KB
Bendras pranešimas 28 KB
Tėvų prašymas 28 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos 30 KB
Prašymas mokytojų atestacinei komisijai 28.5 KB
Prašymas dėl mokymosi programų keitimo 28.5 KB
Mokinio prašymas 28 KB
Mokinio paaiškinimas 29 KB
Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo 30 KB
Prašymas dėl išleidimo iš gimnazijos 30 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo (tėvams) 28 KB
Prašymas dėl savirūpos organizavimo 2023-10-29 18:36:20 232.58 KB