Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas GIEDRIUS ŽEMAITIS (Daugų Vlado Mirono gimnazija)
El. paštas: socialinis@dvm.lt

 

Darbo laikas

 Pertrauka

I – II. 8.00 – 14.00 val. 12.30 – 13.00 val.
III-IV. 7.45 – 16.15 val. 12.30 – 13.00 val.
V. Nedirba

Socialinis pedagogas GIEDRIUS ŽEMAITIS (Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius)
El. paštas: socialinis@dvm.lt

Penktadienis 8.00-13.55. Pietų pertrauka 12.30 – 13.00

Socialinis pedagogas GIEDRIUS ŽEMAITIS (Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius)
El. paštas: socialinis@dvm.lt

Pirmadienis 14.00-15.35

Antradienis 14.00-16.00

Darbo tikslas - padėti mokiniui geriau adaptuotis švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 

NUORODOS APIE PREVENCIJĄ IR SOCIALINĘ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Adresas

Telefono numeris

Adresas internete ir el. paštas

1.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius

Pulko g. 21, Alytus, 62135

8-315 51829

8-678 81934

8-315 74874

 

www.arsa.lt

daiva.zemaitaityte@arsa.lt

dalia.razanauske@arsa.lt

aiste.grigaraviciute@arsa.lt

2.

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Jotvingių g. 8, Alytus, 62116

02,112,

8-315 55664

8-315 55600

www.alytus.policija.lt

www.policija.lt

www.epolicija.lt

alytausvpk.bud@policija.lt

3.

Tarptautinė migracijos organizacija

Jakšto g. 12, Vilnius, 01105

8-800 22922

8-800 12342

www.iom.lt

iomvilnius@iom.lt

4.

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR vyriausybės

Šv. Stepono g. 27 Vilnius, 03210

(8-5)2668060

www.ntakd.lt

www.benarkotiku.lt

ntakd@ntakd.lt

5.

VšĮ „Vaiko labui"

Šv. Ignoto g. 5, 01120 Vilnius

(8-5)2121407

8-652 69608

www.vaikolabui.lt

info@vaikolabui.lt

6.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Naujoji g. 48, 62381 Alytus
 

(8-315)21438
 

www.alytausrajonovsb.lt

info@alytausrajonovsb.lt

7.

Daugų parapijos Carito dienos užimtumo centras

Savanorių g. 17, 64142 Daugai

8-687 19717

 

 

KITOS NUORODOS INTERNETE

www.draugiskasinternetas.lt

www.esaugumas.lt

 

www.teo.lt/saugesnio-interneto-akademija

www.mokinukai.lt

Socialinio pedagogo pareigos

 1. Dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą.
 4. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 5. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis.
 6. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 7. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 8. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 9. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 10. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 11. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 12. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 13. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
 14. Vykdo nemokamo maitinimo priežiūrą, rūpinasi socialinės paramos skyrimu.
 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis