2017 metų I ketvirtis
2017 metų I ketvirtis Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas. 2020-02-23 22:53:18 257.38 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2020-02-28 00:48:32 31.5 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2020-02-23 18:25:38 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. 2020-02-28 06:04:00 31 KB