Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Darbo užmokestis

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS
2019 METŲ DARBUOTOJŲ VIDUTIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS BRUTO

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų sk.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 xxxxx

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx 

Skyriaus vedėjas

0,3

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx 

Logopedas

1,5

xxxxx

xxxxx

 xxxxx

xxxxx  

Socialinis pedagogas

1,5

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Psichologas

1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Grupės auklėtojas

1,5

614,25

614,25

614,25

872,00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

758,00

758,00

758,00

925,00 

Auklėtojas

5,95

627,57

627,57

873,65

873,65 

Meninio ugdymo mokytojas

0,5

xxxxx

xxxxx 

xxxxx

xxxxx 

Mokytojai

37,38

785,35

785,35

785,35

885,73

Ūkvedys

1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 xxxxx

Vyr. buhalteris

1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 xxxxx

Buhalteris

0,5

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx 

Sekretorius

1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx 

Mokytojo padėjėjas

1,25

486,20

486,20

486,20

572,63 

Kompiuterininkas

0,5

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx 

Darbininkas ūkiui

2,25

MMA

 MMA

MMA

 MMA

Valytojas

11,25

MMA

 MMA

MMA

MMA 

Kiemsargis

2,5

MMA

 MMA

MMA

MMA 

Vairuotojas

5

418,35

418,35

418,35

418,35 

Kūrikas

9

 

 

 

413,50 

Skalbėjas

0,5

MMA

MMA 

MMA

MMA 

Auklėtojo padėjėjas

4,5

418,04

418,04 

418,04

418,04 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Atostogos už
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis