Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

2024 m. I ketvirtis

2024 m. II ketvirtis

2024m. III ketvirtis

2024 m. IV ketvirtis

1.

Darbininkas ūkiui

1,75

924

 

 

 

2.

Kiemsargis

2

924

 

 

 

3.

Kūrikas

5

1 052,54

 

 

 

4.

Logopedė

1,75

2 670,23

 

 

 

5.

Mokytojai

47,37

2 160,02

 

 

 

6.

Mokytojo padėjėja

7

1085,59

 

 

 

7.

Mokytojo padėjėja (SUP)

2,5

1 206,93

 

 

 

8.

Prailgintos grupės auklėtoja

1,5

1 586,08

 

 

 

9.

Vairuotojas

5

1 104,18

 

 

 

10.

Valytoja

9,75

924

 

 

 

 

Darbo apmokėjimas Atnaujinta Dydis
Mokytojų darbo laiko ir darbo krūvio sandaros tvarka 2024-01-22 14:22:51 24.64 KB
Mokytojų nekontaktinio darbo valandomis priskiriamų veiklų sąrašas 2024-01-22 14:22:32 21.2 KB
Mokytojų pavadavimo aprašas 2024-01-22 14:22:07 16 KB
Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas 2024-01-22 14:24:20 14.94 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 30.05 KB