Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil.

Pareigų (pareigybės)

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

2023 m.

I ketvirtis

2023 m.

II ketvirtis

2023 m.

III ketvirtis

2023 m.

IV ketvirtis

1

Darbininkas ūkiui

1,75

840,00

855,68

853,91

1 088,98

2

Kiemsargis

2,00

876,22

938,80

929,24

1 025,83

3

Kūrikas

5,00

1 357,07

1 751,63

xxx

1 001,69

4

Logopedė

1,75

2 417,34

3 823,30

1 054,30

2 501,49

5

Mokytojai

47,37

1 878,14

2 850,49

1 070,43

2 382,08

6

Mokytojo padėjėja

7,00

858,44

1 095,22

916,14

1 110,62

7

Mokytojo padėjėja (SUP)

2,50

1 256,87

1 359,92

906,97

1 429,62

8

Prailgintos grupės auklėtoja

1,50

1 275,17

1 869,78

449,26

1 242,03

9

Vairuotojas

5,00

1 048,00

1 193,42

946,28

1 212,19

10

Valytoja

9,75

887,46

1 023,72

841,65

1 054,52

 

Darbo apmokėjimas Atnaujinta Dydis
Mokytojų darbo laiko ir darbo krūvio sandaros tvarka 2024-01-22 14:22:51 24.64 KB
Mokytojų nekontaktinio darbo valandomis priskiriamų veiklų sąrašas 2024-01-22 14:22:32 21.2 KB
Mokytojų pavadavimo aprašas 2024-01-22 14:22:07 16 KB
Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas 2024-01-22 14:24:20 14.94 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 30.05 KB