Uniformos dėvėjimo tvarka

PATVIRTINTA:
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono
gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 28 d.  įsakymu Nr. V1

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. Mokinio uniforma - pagarbos gimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis.

2. Mokiniai privalo dėvėti gimnazijos tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

3. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį, kuris skiriamas uniformos skalbimui, valymui.

4. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų ar kitų su mokytojais suderintų renginių metu.

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

1-4 KLASIŲ MOKINIAMS

PRIVALOMA

Mergaitėms

Berniukams

Tamsiai mėlynas megztinis su gimnazijos emblema

Tamsiai mėlynas megztinis su gimnazijos emblema

REKOMENDUOJAMA

Languotas žaliai  mėlynas sarafanas

Palaidinė arba  golfas

Kaklaraištis

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai

Marškiniai arba golfas

Kaklaraištis

 

5-8, I -IV G. KLASIŲ MOKINIAMS

PRIVALOMA

Mergaitėms, merginoms

Berniukams, vaikinams

Pilkos spalvos uniforminis  švarkas su gimnazijos emblema

Pilkos spalvos uniforminis švarkas su gimnazijos emblema

REKOMENDUOJAMA

Palaidinė  arba golfas

Tamsios spalvos sijonas, kelnės arba džinsai

Kaklaraištis

Marškiniai arba golfas

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai

Kaklaraištis

5.Valstybinių, gimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų metu, taip pat atstovaujant gimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą (rekomenduojama mergaitėms ir merginoms dėvėti vienspalves klasikines palaidines, berniukams ir vaikinams - vienspalvius klasikinius marškinius).

6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu.

7. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą.

8. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų dėvėjimą.

III. MOKINIŲ SKATINIMAS

9. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams.

10. Mokslo metų pabaigoje gimnazijos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

11. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės:

11.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba;

11.2. raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai;

11.3. gimnazijos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;

12. Visais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus).

 

Parengė
Klasių auklėtojų metodinė grupė
2017 m. rugpjūčio 28 d.
Protokolo Nr. 4