Prašymų nagrinėjimo tvarka

Išrašas iš Mokytojų tarybos posėdžio 2008-08-29 d. protokolo Nr S-14

Nutarta:

 1. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo pateikia raštu mokyklos direktoriui per tris darbo dienas nuo vertinimo pateikimo;
 2. Gavęs prašymą direktorius sudaro 3 asmenų komisiją iš pavaduotojo, socialinio pedagogo ir vertinto dalyko mokytojo (esant galimybei nedėstančio prašymą pateikusiam mokiniui);
 3. Komisija per 5 darbo dienas nustato vertinimo ojektyvumą ir pateikia raštišką atsakymą mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis