Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 

1.

Ona Lesniauskienė

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

 

2.

Vida Junevičienė

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja

 

3.

Virginija Kazlauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

4.

Ingrida Kamandulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

5.

Rasa Kartaniene

Logopedė

 

6.

Kristina Barauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 
7 Rima Baliukonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 
8 Vida Junevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
9 Giedrius Žemaitis Socialinis pedagogas  
10 Jolanta Dimšienė Psichologas