Daugų Vlado Mirono gimnazija

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ

 S Ą R A Š A S

2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

 1.  

Baranauskienė Danutė

Matematikos mokytoja

 1.  

Vaištarienė Alma

Tikybos mokytoja

 1.  

Ivanauskienė Gitana

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 1.  

Juškevičienė  Sigita

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 1.  

Ryženinienė Laima

Etikos mokytoja

 1.  

Vitkauskienė Stasė

Užsienio (anglų) kalbos mokytoja

 1.  

Šerelienė Odeta

Užsienio (anglų) kalbos mokytoja

 1.  

Karašauskienė Liucija

Užsienio (rusų) kalbos mokytoja

 1.  

Kukienė Vilija

Geografijos mokytoja

 1.  

Kriptavičienė Rima

Chemijos mokytoja

 1.  

Bielevičienė Vaida

Fizikos mokytoja

 1.  

Cincilevičius Algis

Fizinio ugdymo mokytojas

 1.  

Juonienė Marina

Fizinio ugdymo mokytoja

 1.  

Juonienė Rūta

Matematikos mokytoja

 1.  

Sakalauskas Vaidas

Technologijų mokytoja

 1.  

Mikailionienė Alvyra

Šokio mokytoja

 1.  

Aleksandravičienė Rasa

Žmogaus saugos mokytoja

 1.  

Diksienė Jurga

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Laniauskienė Daiva

Muzikos mokytoja

 1.  

Sakalauskienė Vilija

Pailgintos grupės mokytoja

 1.  

Šilalė Raimonda

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Vitkauskienė Antanina

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Miliauskienė Oksana

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Maldonienė Žiedūnė

Teatro mokytoja

 1.  

Raudonis Modestas

Ekonomikos mokytojas

 1.  

Kartanienė Rasa

Logopedė

 1.  

Žemaitis Giedrius

Socialinis pedagogas

 1.  

Dimšienė Jolanta

Psichologė

 1.  

Leonienė Laimutė

Istorijos mokytoja

 1.  

Kelmelienė Aušra

Matematikos mokytoja

 1.  

Kazlauskaitė Sandra

Dailės ir technologijų mokytoja

 1.  

Paičienė Kristina

Informacinių technologijų mokytoja

 1.  

Aleknavičienė Janina

Užsienio (rusų) kalbos mokytoja

 1.  

Gumenikovienė Vilma

Biologijos mokytoja

 1.  

Sakalauskienė Vaida

Biologijos mokytoja

 1.  

Sakalauskienė Jolanta

Dailės ir technologijų mokytoja

 

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis