Daugų Vlado Mirono gimnazija

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ

 S Ą R A Š A S

2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

 1.  

Almonaitienė Gintauta

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Vaištarienė Alma

Tikybos mokytoja

 1.  

Ivanauskienė Gitana

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 1.  

Juškevičienė  Sigita

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 1.  

Aleknavičienė Janina

Etikos ir rusų kalbos mokytoja

 1.  

Vitkauskienė Stasė

Užsienio (anglų) kalbos mokytoja

 1.  

Šerelienė Odeta

Užsienio (anglų) kalbos mokytoja

 1.  

Karašauskienė Liucija

Užsienio (rusų) kalbos mokytoja

 1.  

Kukienė Vilija

Geografijos mokytoja

 1.  

Kriptavičienė Rima

Chemijos, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

 1.  

Bielevičienė Vaida

Fizikos mokytoja

 1.  

Sereika Albertas

Fizinio ugdymo mokytojas

 1.  

Juonienė Marina

Fizinio ugdymo mokytoja

 1.  

Juonienė Rūta

Matematikos mokytoja

 1.  

Sakalauskas Vaidas

Technologijų mokytoja

 1.  

Mikailionienė Alvyra

Šokio mokytoja

 1.  

Aleksandravičienė Rasa

Žmogaus saugos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja

 1.  

Diksienė Jurga

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Laniauskienė Daiva

Muzikos mokytoja

 1.  

Sakalauskienė Vilija

Pailgintos grupės mokytoja

21.

Sakalauskienė Jolanta

Dailės ir technologijų mokytoja

 1.  

Vitkauskienė Antanina

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Miliauskienė Oksana

Pradinių klasių mokytoja

 1.  

Maldonienė Žiedūnė

Teatro mokytoja

 1.  

Raudonis Modestas

Ekonomikos mokytojas

 1.  

Kartanienė Rasa

Logopedė

 1.  

Žemaitis Giedrius

Socialinis pedagogas

 1.  

Dimšienė Jolanta

Psichologė

 1.  

Leonienė Laimutė

Istorijos mokytoja

 1.  

Jančiauskienė Jurgita

Matematikos mokytoja

 1.  

Kazlauskaitė Sandra

Dailės mokytoja

 1.  

Paičienė Kristina

Informacinių technologijų mokytoja

 1.  

Gumenikovienė Vilma

Biologijos mokytoja

 1.  

Sakalauskienė Vaida

Biologijos mokytoja

 1.  

Balsiukevičienė Inga

Anglų kalbos mokytoja