Alovės pagrindinio ugdymo skyrius

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

EL. paštas

1

Alksninienė Loreta

Skyriaus vedėja

lalksniniene@dvm.lt

2

Vaida Stanek

Anglų kalbos mokytoja

vstanek@dvm.lt

3

Česnulevičienė Danutė

Fizikos mokytoja

dcesnuleviciene@dvm.lt

4

Aleksandravičienė Rasa

Žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių  mokytoja

Pailgintos grupės auklėtoja

ralekandraviciene@dvm.lt

5

Kalimavičienė Vilma

Matematikos mokytoja

vkalimaviciene@dvm.lt

6

Kaminskienė Sigutė

4 klasės mokytoja

skaminskiene@dvm.lt

7

Klimavičius Robertas

Fizinio ugdymo  mokytojas

rklimavicius@dvm.lt

8

Sakalauskienė Jolanta

Technologijų mokytoja

jsakalauskiene@dvm.lt

9

Leonienė Laimutė

Istorijos mokytoja

lleoniene@dvm.lt

10

Aleknavičienė Janina

Rusų kalbos mokytoja

jaleknaviciene@dvm.lt

11

Mikailionienė Alvyra

Šokio mokytoja

amikailioniene@dvm.lt

12

Miškauskienė Renata

1 klasės mokytoja

rmiskauskiene@dvm.lt

13

Daiva Laniauskienė

Muzikos mokytoja

dlaniauskiene@dvm.lt

14

Gita Sakalauskienė

Priešmokyklinės grupės mokytoja

gsakalauskiene@dvm.lt

15

Biliuvienė Jurgita

Chemijos mokytoja

jbiliuviene@dvm.lt

16

Ryženinienė Laima

Lietuvių kalbos mokytoja

lryzeniniene@dvm.lt

17

Šiugždinienė Giedrė

Geografijos ir dailės mokytoja

gsiugzdiniene@dvm.lt

18

Paičienė Kristina

Informacinių technologijų mokytoja

kpaiciene@dvm.lt

19

Aleškevičienė Nijolė

Biologijos mokytoja

naleskeviciene@dvm.lt

20

Zaronskienė Vilma

3 klasės mokytoja

vzaronskiene@dvm.lt

21

Baležentytė Jurgita

2 klasės mokytoja

jbalezentyte@dvm.lt

22

Alksninytė Martyna

Ikimokyklinės grupės mokytoja

malksninyte@dvm.lt

23

Vaištarienė Alma

Tikybos mokytoja

avaistariene@dvm.lt

24

Žemaitis Giedrius

Socialinis pedagogas

socialinis@dvm.lt

25

Dimšienė Jolanta

Psichologas

psichologas@dvm.lt

26

Ilona Burinskienė

Logopedė

iburinskiene@dvm.lt