Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

El. paštas

1.

Balevičius Petras

Ūkio darbininkas. Kiemsargis

r.petras.balevicius@gmail.com

2.

Padegimas Kęstutis

Vairuotojas

 

3.

Jolanta Baranauskienė

Auklėtojos padėjėja. Valytoja