Daugų Vlado Mirono gimnazija

Eil. NR.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Elektroninis paštas

1.

Asta Turskienė

Ūkvedys

asta.turskiene@gmail.com

2.

Rima Baliukonienė

Sekretorius

daugugimnazija@dvm.lt 

3.

Vyda Sudvajienė

Mokytojo padėjėjas

vydeja@gmail.com

4.

Giedrius Sabaitis

Kompiuterininkas, darbininkas

sabatasa@gmail.com

5.

Rita Juonienė

Valytojas

juoniene.rita30@gmail.com

6.

Olga Kazlauskienė

Valytojas

ltkaciukas@gmail.com

7.

Ona Kvedarienė-Ptašnykienė

Valytojas

dananarke@gmail.com

8.

Rasa Jakimavičienė

Valytojas

ajakimaviciai@gmail.com

9.

Laimutė Baliukynienė

Valytojas

laimuteba@gmail.com

10.

Artūras Smalskus

Kiemsargis

zaltys210@gmail.com

11.

Gintaras Sakalauskas

Vairuotojas

eilija1@gmail.com

12.

Vincas Gustaitis

Vairuotojas

 

13.

Ramunė Zenevičienė

Valytojas

 

14.

Laima Akmanavičienė

Valytojas

 

15.

Laima Luckienė

Valytoja