Gimnazijos mokytojų parengtos, finansuotos ir vykdytos kvalifikacijos programos

Gimnazijos mokytojų parengtos, finansuotos ir vykdytos kvalifikacijos programos

Eil. Nr. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas Gautas finansavimas Autoriai
1.

Kūrybiškumo mokymo raiška technologijų dalyko pamokose

70 €

Rima Jomantienė, Raimundas Jomantas

2.

Metodinė praktinė konferencija ,,Kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys". Tęstinis projektas

70 €

Rima Jomantienė, Raimundas Jomantas,

3.

Pasirengimas įgyvendinti šiuolaikinių informacinių technologijų/geografines informacines sistemas (GIS) geografijos ir istorijos pamokose pagrindinėje ir vidurinėje komunikacinių technologijų mokykloje

170 €

Ona Gustaitienė, ir Laimutė Leonienė, (Alovės pagrindinė mokykla)

4.

Pradinių klasių mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas kūno kultūros pamokose

90 €

Jurga Diksienė ir Asta Šarkeliernė (Punios mokykla - daugiafunkcis centras)

5.

ABRAKADABRA: aš kalbu ir kuriu

120 €

Rasa Kartanienė

6.

Nusikaltimų žmoniškumui tema ir jos perteikimas. Sovietų okupacijos laikotarpis

90 €

Virginija Svinkūnienė ir Laimutė Leonienė (Alovės pagrindinė mokykla)

7.

Lietuvos laisvės kovų istorijos integravimas į pilietiškumo pamokas

50 €

8.

Tęstinio bendradarbiavimo projekto su Vilkaviškio rajono kūno kultūros mokytojais seminaras - praktikumas  – „Netradicinio fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročių ugdymas kūno kultūros pamokose"

140 €

Marina Juonienė

9.

Tęstinio projekto „Menų diena" praktinė veikla „Čia mano pastogė, čia kvepiantis sodas" (mokyklų bendruomenių metams)

100 €

Žiedūnė Maldonienė ir Saulius Gudaitis (Miroslavo gimnazija)

 

Iš viso

900 €

Visos programos finansuota Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro (toliau-ARŠPPPC)

10.

Projektas „Anglų kalbos mokytojai mokosi" pagal ERASMUS + Programą

Europos sąjungos lėšos

8905 €

Giedrė Volungevičienė

Stasė Vitkauskienė

Rasa Dainauskienė

Odeta Šerelienė

 

Iš viso

8905 €

Europos sąjungos lėšos