Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Mėnesio veiklos planas

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

Vlado Mirono g. 2, Daugai Alytaus r., tel.  8 315 69 104

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Data valanda

Atsakingi asmenys

Tradiciniai renginiai, valstybinės šventės

1.

„Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“

1-4 klasių mokiniai, tėvai

kovo 2 d

D.Jakubavičienė A.Mikailionienė

2.

Kovo 11-osios minėjimas

1-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai

kovo 8 d.

V.Svinkūnienė S.Juškevičienė Klasių auklėtojai

3.

Gavėnios renginys „Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė “ Jn1, 5

1-IVg klasių mokiniai

Kovo 27 d

V. .Ptašnykienė

4.

Žemės dienos minėjimas

5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai

Kovo 20 d.

O. Gustaitienė

Parodos

5.

Piešinių paroda „Su Šv. Velykom“

5-IIIag.klasių mokiniai

 kovo 16 d.

R.Jomantas R.Jomantienė

6.

Gimnazijos bendruomenės darbuotojų kūrybinių darbų paroda.

1 - IIg. klasių mokiniai

 Kovo 9-16 d.

R.Aleksandravičienė

7.

Kaziuko mugė.

1 - IIg. klasių mokiniai

 kovo 2 d.

R.Aleksandravičienė

8.

Velykinių atvirukų užsienio kalbomis ruošimas ir paroda

2-4 klasių mokiniai

Kovo 19-30d.

S.Vitkauskienė O.Šerelienė

9.

Velykinė moksleivių kūrybinių darbų paroda - mugė

1 - IIg. klasių mokiniai

kovo 28 - 30 d.

R.Aleksandravičienė

10.

Edukacinė programa „Velykinio paukštelio pynimas”

1 - IIg. klasių mokiniai

kovo 28 d.

R.Aleksandravičienė

11.

Paroda Žemės dienai „Prikelkime antram gyvenimui“

1-4 kl. mokiniai, tėvai

III savaitė

D.Jakubavičienė

Sporto renginiai, varžybos

12.

Tarptautinės stalo teniso varžybos

3 vaikinai, 3 merginos

Kovo 9 d/ Alytaus PRC

A.Cincilevičius M.Juonienė

13.

Rajoninės krepšinio varžybos

Alytaus rajono gimnazijų vaikinų rinktinės

Kovo 21 d. 09.00 val.

A.Cincilevičius M.Juonienė

14.

Tarpklasinės tinklinio varžybos

I-IV gimnazijos klasės mokiniai

Kovo 26d., 13.50 val.

30 d.14.40 val.

A.Cincilevičius M.Juonienė

Konkursai, olimpiados

15.

Dailės olimpiada (rajono etapas)

Alytaus rajono mokyklų mokiniai

kovo 5 d.

R.Jomantienė, R.Jomantas

16.

„Lietuvos istorijos žinovas“

5-IVg klasės

Vasario 28

Kovo 10

V. Svinkūnienė

17.

Viktorina 1918 m. Vasario 16-iosios signatarų vardo mokykloms Signatarų namuose

Ig-Iig klasės

Kovo 9 d.

V. Svinkūnienė

18.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

1-12 kl. mokiniai

kovo 15 d.

D. Baranauskienė

19.

Olimpiada „Mano gaublys”

6-8 kl. mokiniai

kovo 1 d.

O. Gustaitienė

20.

Draugiška SEU olimpiada „Dramblys” pradinėms klasėms

1-4 kl. mokiniai

kovo 5-9 d.

Pradinių klasių mokytojos

21.

Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ II turas

4 kl. mokiniai

kovo 17 d.

J. Diksienė

22.

Lietuvos mokinių konkursas „Aš – Lietuvos pilietis“

4 kl. mokiniai

kovo 1d.

J. Diksienė

23.

Kalbų kengūra

4 kl. mokiniai

kovo 2 d.

J. Diksienė

24.

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas - paroda „Sidabro vainikėlis” AKKC

5 - IIg. kl. mokiniai

kovo 19 d. - balandžio 16 d.

R.Aleksandravičienė

25.

Nacionalinis diktantas

Mokytojai, 7-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai

Kovo 2 d.

G.Ivanauskienė S.Juškevičienė

Akcijos

26.

„Veiksmo savaitė be patyčių 2018“

bendruomenė

Kovo 19-25d.

G. Žemaitis

Projektai

27.

Dalyvavimas nacionalinio projekto „Mokausi iš kino“ edukaciniame kūrybingumo ugdymo projekte „Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai!“

I-IV ag kl.

Kovo 21 d.

Ž. Maldonienė

Kiti renginiai

28.

Kūrybinės dirbtuvės „Velykinės dekoracijos“

5-II gimnazijos klasių mokiniai

kovo 15 d.

R.Jomantienė R.Jomantas

29.

Protmūšis „Apie Lietuvą“

1-4 klasių mokiniai

kovo 12d.

R.Juonienė

5a klasė

30.

Spalvų savaitė

Bendruomenė

Kovo 26-29d.

S. Juškevičienė

6a klasė

31.

„Crazy day“

Bendruomenė

kovo 30d.

G. Ivanauskienė

8a klasė

32.

Popietė su kapitonu Flintu

1-4 kl. mokiniai

kovo 2 d.

A. Vitkauskienė

33.

Pasakų popietė

1-4 kl. gimnazijos ir skyrių  mokiniai

kovo 9 d.

O. Miliauskienė

34.

Muzikinis spektaklis ,,Vienaragės istorija”

1-4 kl. mokiniai

kovo 29 d.

O. Miliauskienė

Kvalifikaciniai, tobulinimosi seminarai

35.

A. Šarskuvienės seminaras „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“

 mokytojai

 kovo 19 d. 14 val.

 G. Volungevičienė

Posėdžiai, pasitarimai, paskaitos, metodinė veikla

36.

Tiksliniai susirinkimai

IV g klasė

mokytojai

Kovo 1d.

O. Gustaitienė

37.

Tiksliniai susirinkimai

III g klasė

mokytojai

Kovo 8 d.

L. Karašauskienė

38.

Tiksliniai susirinkimai

IIa,bg klasės

mokytojai

Kovo 22 d.

Ž.Maldonienė D.Laniauskienė

39.

Vaiko gerovės posėdis

nariai

Kovo 27 d.

14 val.

G.Volungevičienė

40.

Mokytojų tarybos posėdis

mokytojai

Kovo 28 d.

A.Jakimavičius

41.

Pamokų priežiūra . Diferencijavimas ir individualizavimas. (II- III gimnazijos klasės)

42.

Kolegialus ryšys. Kolegų pamokų lankymas.

Bendradarbiavimo tiltai: mokykla - šeima - visuomenė

43.

Popietė su Daugų m. biblioteka ,,Iš kokių mes pasakų ”

 1-4 kl. mokiniai

kovo 30d.

 A.Vitkauskienė

44.

Susitikimas su Alytaus VPK bendruomenės pareigūnu “Kas yra minimalios ir vidutinės priežiūros  priemonės  nepilnamečiams. Kodėl ir kas jas skiria”

7 kl. mokiniai

kovo 19 d.

G. Žemaitis

45.

Tėvų susirinkimai

1-8, I-IVg klasių tėvai

kovo mėn.

klasių auklėtojai

Atviros pamokos

46.

Didysis Vilniaus seimas

5 kl.

Kovo 5

2 pam.

V.Svinkūnienė

47.

Akcija-pamoka „Papuošk gimnaziją“

8a kl. mokiniai

Kovo 19 d.

R.Jomantienė R.Jomantas

Ekskursijos, išvykos, dalyvavimas kitose įstaigose

48.

Edukaciniai užsiėmimai Alytaus kraštotyros muziejuje

1-4 kl.

14, 15 d.

Pradinių klasių mokytojos

49.

Išvyka į Vilnių. Nacionalinis dramos teatras, spektaklis pagal M. Ivaškevičiaus pjesę „Išvarymas“.

III, IVg kl. mokiniai

kovo 4 d.

G. Ivanauskienė

50.

Išvyka į Kauno Žalgirio areną dalyvauti renginyje „Geriausia ever pamokų diena“

I-III ag kl.

kovo 15 d.

Ž. Maldonienė

51.

Regioninis dainų konkursas Alytuje „Dainuoju Tau, Lietuva“

IIbg klasės mokinė Gabija Gudaitytė

Kovo 8 d.

D. Laniauskienė

52.

Dainų šventės ansamblių vakaro „Tėvyne mūsų“ dalyvių apžiūra Alytuje

Jaunių choras

Kovo 25 d.

D. Laniauskienė

Parengė                        direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Volungevičienė

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

Alovės pagrindinio ugdymo skyrius

Mokyklos g. 5, Alovės k., Alytaus r. tel. +370 315 43271

VASARIO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Data valanda

Atsakingi asmenys

Tradiciniai renginiai, valstybinės šventės

1.

Kovo 11-osios minėjimas

Bendruomenė

2018-03-09

L.Leonienė A.Damkauskienė A.Mikailionienė

2.

Lietuvių kalbos diena. Meninio skaitymo konkursas „Koks džiaugsmas pašaukti medį, debesį, ežerą, upę...“ (Just. Marcinkevičius)

0-10 klasių mokiniai

2018-03-08

I.Sakalauskienė L.Alksninienė, pradinių klasių mokytojos

3.

Kaziuko šventė ,,Visi į jomarką”

0-10 kl. mokiniai

2018-03-02

Menų ir kūno kultūros metodinės grupės nariai

4.

Dailyraščio konkursas Knygnešio dienai paminėti

1-4kl. mokiniai

Kovo 16

Pradinių kl. mokytojos

5.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė. Renginių ciklas, skirtas Žemės dienos paminėjimui.

1-10 kl. mokiniai

Per mėnesį

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė,

pradinių kl. mokytojos

6.

Karjeros diena ,,Geriausia pamoka Žalgirio arenoje Kaune“

9-10 kl. mokiniai

2018-03-15

L.Alksninienė A.Damkauskienė

7.

Dešimtokų Šimtadienis

9-10 kl. mokiniai

Kovas

L. Leonienė A.Bulovienė

8.

Popietė „Seku, seku pasaką“ gimnazijoje

Pradinių klasių mokiniai

2018-03-09

Pradinių kl. mokytojos

Parodos

9.

,,Spalvos ant pajūrio akmenėlių“

 

2018-02-10/2018-03-20

H. Lapinskaitė

Sporto renginiai, varžybos

10.

„Ladygolas.” Atrankinės varžybos.

Rajono mokyklų komandos

Kovo 2 d.

A.Cincilevičius M.Juonienė

11.

„Ladygolas.” Finalinės varžybos.

Rajono mokyklų komandos

Kovo 6 d.

A.Cincilevičius M.Juonienė

12.

Krepšinio varžybos „Draugystė mus vienija”

8-10 kl. mokiniai

Kovas

A.Cincilevičius M.Juonienė

Kiti renginiai

13.

Rytiniai skaitiniai

0-4 kl. mokiniai

Per mėnesį

Pradinių kl. mokytojos

14.

Susitikimas su rašytoja Aldona Zinkevičiūte

0-5-6 kl.

2018-03-01

B. Jarusevičienė

Kvalifikaciniai, tobulinimosi seminarai

15.

Pomponų gamyba „Lietuvai širdyje 100“

Bendruomenė

Kovo mėn.

H.Lapinskaitė R.Miškauskienė

16.

Edukacinė-relaksacinė valandėlė  bibliotekoje „Gamtos raštai“

Bendruomenė

2018-03-08

H. Lapinskaitė B.Jarusevičienė

Posėdžiai, pasitarimai, paskaitos, metodinė veikla

17.

Naujos metodinės literatūros apžvalga ir užsakymas.

Metodinių grupių nariai

Kovas

L. Alksninienė

Metodinių grupių pirmininkai

Parengė: skyriaus vedėją vaduojanti Nijolė Berteškienė

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

MAKNIŪNŲ  PAGRINDINIO UGDYMO IR  DAUGIAFUNKCIO SKYRIUS

Mokyklos g.30 Makniūnų k. Raitininkų s. Alytaus r. tel.nr.8 315 46996

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Data valanda

Atsakingi asmenys

Tradiciniai renginiai, valstybinės šventės

1.

Nacionalinio diktanto rašymas

Mokyklos ir kaimo bendruomenė

02 d.

11.00 val.

R.Rinkevičienė

2.

Protmūšis  „Ką žinau apie Lietuvą?”, skirtas Kovo 11-ajai paminėti

Mokyklos ir kaimo bendruomenė

09 d.

G.Sakalauskienė R.Rinkevičienė

Parodos

3.

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Augu su lietuvišku žodžiu“.

Bendruomenė

1-31 d.

R.Rinkevičienė

4.

Viktorina  „Seku seku pasaką“.

Priešmokyklinio ugdymo grupė, 1 – 4 kl. mokiniai

Kovas

A.Muliuolienė

V.Jančiauskienė

I.Petrovienė

 

Sporto renginiai, varžybos

5.

Šaškių turnyras, skirtas Kovo 11 dienai paminėti

Bendruomenė

12 d.

J.Vansevičius A.Muliuolienė

V.Jančiauskienė I.Petrovienė

Kiti renginiai

6.

Kaziuko mugė „Pirksiu, parduosiu, dykai duosiu“

Bendruomenė

2d.

A.Muliuolienė V.Jančiauskienė I.Petrovienė D.Daugirdienė

7.

Netradicinio ugdymo diena.

Π diena

Bendruomenė

14 d.

A.Kelmelienė

8.

Veiksmo savaitė „Be Patyčių“

Bendruomenė

19-25d.

G.Sakalauskienė

9.

Žemės dienos atidarymo šventė „Apkabink Žemę“

Bendruomenė

20 d.

G.Sakalauskienė

10.

Atvira pamoka „Vandens galia“, skirta vandens dienai paminėti

Bendruomenė

21 d.

R.Prusevičienė

11.

Edukacinių konkursų  „Olympis 2018 - Pavasario sesija“

Bendruomenė

1-31 d.

G.Sakalauskienė

Posėdžiai, pasitarimai, paskaitos, metodinė veikla

12.

Kolega-kolegai

Mokytojų bendruomenė

Per mėnesį

G.Sakalauskienė

13.

Mokinių tarybos pasitarimas

Mokinių taryba

5 d.

G.Sakalauskienė

Parengė skyriaus vedėja                                                Gita Sakalauskienė

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

Daugų ikimokyklinis ugdymo skyrius, 69386 Ežero g.20

Adresas, tel.nr.

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Data valanda

Atsakingi asmenys

Tradiciniai renginiai, valstybinės šventės

1.

„Gurgu gurgu važiuojam į turgų“. Apsilankyti Vlado Mirono gimnazijoje mokinių Kaziuko mugėje.

Vaikučiai

Data bus tikslinama

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Ona Lesniauskienė

2.

Kovo 11 d. minėjimas

Vaikučiai

2018-03-12

9.00 val.

Grupės auklėtoja Rima Leonovienė

Parodos

3.

Dalyvauti žodinės kūrybos ir dailės parodoje „Augu Lietuvoje“

Vaikučiai

2018-03

Organizatorius Kauno namų darželis „Etiudas“

Kiti renginiai

4.

Kovo 26 d. edukacinė pramoga „Gandrai gandrai ga ga ga“

Vaikučiai

2018-03-26

10.30 val.

Grupės auklėtoja Rima Leonovienė

5.

Kovo 29 d. Varlytės teatro spektaklis vaikams

Vaikučiai

2018-03-29

10.00 val.

Grupės auklėtojos

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

VENCIŪNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

Alyvų g.4, tel.nr.42422

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Data valanda

Atsakingi asmenys

Tradiciniai renginiai, valstybinės šventės

1.

SAVAITĖS PROJEKTAS „PAUKŠTELIAI PARSKRIDO“

Auklėtojos, vaikučiai ir muzikos vadovė

12d. 10,00val.

Auklėtojos:

E.Kasparavičienė L.Pranskevičienė Muzikos vadovė: Z.Cikanienė

2.

EDUKACINĖ KERAMIKOS PAMOKĖLĖ.(VYKSTAME Į MERKINĘ)

Auklėtojos ir vaikai

23 d.. 10.00 val.

Auklėtojos: E.Kasparavičienė L.Pranskevičienė

3.

EDUKACINĖ  VEIKLA.

Auklėtojos ir vaikai

20d. 10.00

Alytaus. r, Visuomenės sveikatos biuras

Parodos

4.

Vaikų „darbų parodėlė:

„Čir vir vir – pavasaris!...:

Vaikai ir  tėveliai

.5-24d.

Auklėtojos: E.Kasparavičienė L.Pranskevičienė

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.