„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2010-03-08
  • Kategorija: Renginiai

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanato kunigai.Mokytojai, mokiniai ir visa bendruomenė dalyvavo Šv. Mišių liturgijoje: skaitė skaitinius ir giedojo psalmę, dėkojo ir prašė Dievo malonės visuotinėje maldoje, nešė atnašas. Visus dalyvavusius iškilmingose pamaldose šildė nuoširdi kunigo malda ir linkėjimai. Jis teigė, kad mokytojo, kaip ir kunigo, pašaukimas yra labai atsakingas. Ypač didelė atsakomybė tenka tikybos mokytojui. Jis yra atsakingas už vaiko dvasinį pasaulį. Būdamas arti vaiko, jis turi galimybę giliau pažvelgti į jo sielą, sužinoti jo džiaugsmus, rūpesčius ir sielvartus.

Šiandieninio pasaulio sumaištyje yra daug apleistų, meilės nepatyrusių vaikų. Jų sielose dažnai klesti blogis, nerimas, nepasitikėjimas. Jie nemoka ir nenori bendrauti. Savo netinkamu elgesiu dažnai prašo mūsų dėmesio ir pagalbos. Jų jaunos sielos serga... „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams“ (Lk 5,31).

Po Šv. Mišių mokytojai, mokiniai, kunigai rinkosi vidurinės mokyklos aktų salėje, kur vyko šventinė popietė. Pradžioje tikybos mokytoja Virginija Ptašnykienė pristatė visus svečius: Dekaną kun.V. Baublį, kun.V.Jalinską, kun.S. Stankevičių, kun.V.Belecką, Kaišiadorių vyskupijos katechetinio centro vadovę Ritą Petkevičiūtę, pavaduotoją seserį Jurgitą Jagminaitę, Kaišiadorių vyskupijos kanclerį, tikybos mokytojų dvasinį vadovą kun.G.Tamošiūną, ir pirmąją Pivašiūnų tikybos mokytoją, gydytoją Birutę Žemaitytę.

Suskambus švelniai melodijai scenoje pasirodė Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas „Dalija“(vad. Dalia Romanova), jam talkino tikybos mokytoja Alma Vaištarienė. Apie tyrumo įsikūnijimą – Angelą, dainavo Daugų Vlado Mirono vidurinės mokykos mokinė G. Zapolskaitė. Po šio pasirodymo žodis buvo suteiktas pirmąjai Pivašiūnų vidurinės mokyklos tikybos mokytojai Birutei Žemaitytei. Ji labai įdomiai papasakojo kaip ji, gydytoja, tapo tikybos mokytoja. Šiek tiek vėliau dvi giesmes atliko Butrimonių vidurinės mokyklos merginų choras, vadovaujamas tikybos mokytojos Virginijos Virmauskienės. Daugų Vlado Mirono vidurinės mokyklos mokiniai giedojo giesmę ir parodė mini spektaklį „Nojaus Arka“ (vad. Virginija Ptašnykienė).

Visus labai sudomino mokykloje buvusi paroda „Angelai“, skirta tikybos mokymo 20 - mečiui, kurią parengė Pivašiūnų mokyklos tikybos mokytoja Rima Židelevičienė. Padėkos raštais buvo apdovanoti mokiniai, prisidėję savo aktyviu dalyvavimu krikščioniškoje veikloje.

Šventės pabaigoje, kaip ir dera šeimininkams, pasirodė Pivašiūnų vidurinės mokyklos choras, vadovaujamas Algirdo Glavickio.

11kl. mokinė Rima Juonytė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos