Finansinės ataskaitos
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 metų
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 3.55 MB
2023 metų
2023 m. finansinė ataskaita I ketvirtis 2024-03-24 13:25:01 8.65 MB
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų 2024-03-24 13:25:39 3.33 MB
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų 2024-03-24 13:26:00 3.59 MB
2023 m. finansinė ataskaita IV ketvirtis 12.88 MB
2022 metų
2022 m. finansinė ataskaita 2024-03-24 13:21:43 45.86 MB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-03-24 13:20:25 2.86 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-03-24 13:20:53 2.56 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-03-24 13:21:17 2.36 MB
2021 metų
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2024-03-24 13:23:23 7.57 MB
2020 metų
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-I ketv. 2021-04-27 20:53:34 4.31 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-II ketv. 2021-04-27 20:53:50 4.46 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-III ketv. 2021-04-27 20:54:42 3.82 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2021-04-27 20:54:59 796.98 KB
2019 metų
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-III ketv. 2021-04-27 20:56:55 2.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2021-04-27 20:57:06 714.82 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 metų I ketv. 11.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 metų II ketv. 12.05 MB
2018 metų I ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2018-03-31 2020-03-01 13:16:10 15.06 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 2020-02-29 21:51:35 23.46 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31 2020-02-29 11:35:52 26.41 KB
2018 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2018-06-31 2020-02-26 18:42:08 15.11 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-31 2020-02-27 20:43:41 23.39 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-31 2020-02-29 23:07:25 17.96 KB
2018 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2018-09-31 2020-02-25 23:01:58 15.73 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 2020-03-01 10:49:30 23.8 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30 2020-03-01 04:12:42 17.09 KB
2018 m. finansinė ataskaita IV ketvirtis 42.33 MB
2017 metų I ketvirtis
Aiškinamasis raštas. 2020-02-23 22:53:18 257.38 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2020-02-28 00:48:32 31.5 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2020-02-23 18:25:38 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. 2020-02-28 06:04:00 31 KB
2017 metų II ketvirtis
Aiškinamasis raštas. 2020-02-29 20:47:27 245.75 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2020-02-28 10:34:37 31.5 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2020-02-28 06:35:19 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. 2020-02-26 15:20:15 58.5 KB
2017 metų III ketvirtis
Aiškinamasis raštas. 2020-02-28 16:37:16 211.66 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2020-02-23 21:09:14 39 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2020-02-27 22:44:20 43.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. 2020-02-23 17:39:31 33.5 KB
2017 metų
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. 2020-02-29 13:54:26 622.22 KB