Gimnazijos himnas

Čia kas rytą skardena varpelis,

Žiebias nuostabios akys languos.
Numinti į mokyklą takeliai 

Mums nurimti jau niekad neduos. 

 

       Priedainis

            O gimnazija mūs, 

            švytury neramus,

            Tu jaunystę vedi į rytojų.

            Tu graži ir jauna,

            Tu skambi lyg daina

            Čia ant ežero kranto sustojus.

 

Mylim tėviškės ežero vingius,

Mylim nuostabius savo Daugus.

Čia mes augam, čia daug ko išmokstam,

Mums kiekvienas kampelis brangus.

       Priedainis

Mintys Mirono čia dar gyvena

Tarp mokyklos, bažnyčios skliautų.

Ir lyg angelo sparnas plevena

Virš gimtųjų Dzūkijos laukų.

       Priedainis

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis