2018 metų I ketvirtis
2018 metų I ketvirtis Atnaujinta Dydis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2018-03-31 2020-03-01 13:16:10 15.06 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 2020-02-29 21:51:35 23.46 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31 2020-02-29 11:35:52 26.41 KB