Ar jau išmokome vertinti ir įsivertinti?

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2010-02-20
  • Kategorija: Renginiai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas nuolat tampa įtampų tarp mokinių ir mokytojų, tarp mokytojų, mokinių ir jų tėvų objektu. Nors visi mūsų mokyklos mokytojai jau ne vieną kartą važiavo tobulintis, kaip vertinti mokinių kasdieninį darbą, į įvairius kursus, seminarus, tačiau tobulėjimui ribų nėra. Tad į mūsų mokyklą buvo pakviesta profesinių kompetencijų tobulinimo instituto lektorė edukologijos magistrė Rasa Pivorytė, kuri dar kartą išsamiai pristatė seminaro programą „Vertinimas – integrali ugdymo turinio dalis“.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Kas tai?

Kaip teigė lektorė, – tai nuolatinis procesas, kuriame yra pagrindiniai dalyviai – mokinys, mokytojas ir dalyko programa. Tai niekada nenutrūkstantis procesas, informuojantis apie moksleivio pažangą ir pasiekimus. Tai ir menas, ir mokslas, ir rutina.

Nelengva mokytojui vertinti, bet dar sunkiau pačiam mokiniui įsivertinti. O ypač sunku įvardinti tai, ko jis pats nemoka, kelti klausimus, diskutuoti ir pašalinti mokymosi spragas. Mokiniai nėra jokia išimtis, jie taip pat, kaip ir kiekvienas iš mūsų, arba savo gebėjimus pervertina, arba nuvertina.

Unikalumas slypi paprastume

o Mokymasis mokiniui turi būti sunkesnis. Jo gebėjimai turi nuolat tobulėti.

o Per lengvi mokymosi tikslai slopina mokinių mokymosi motyvaciją.

o Per didelis mokymosi krūvis neigiamai veikia mokymąsi.

Labai svarbu su mokiniais iš anksto aptarti vertinimo kriterijus. Atlikdami bet kokį darbą, jie turi aiškiai žinoti ir vertinimo kriterijus. Jų neturėtų būti labai daug (geriausia – trys seni ir vienas, du nauji). Patartina juos užrašyti lentoje, kol darbas tęsiasi.

Kriterijai turi būti labai konkretūs, išmatuojami, suderinti, tikroviški, terminuoti.

Kurgi slypi mokymosi problema?

Turime visi kartu mokytis mokytis, pasirodo tai 99 procentai rezultato.

Mokantis bandyti taikyti kuo įvairesnes mokymosi formas, būdus, metodus. Atkreipti dėmesį į poreikius ir mokinių mokymosi stilius.

Iškėlus konkretų tikslą, patikrinti ir rezultatą. Grįžtamasis ryšys būtinas.

Uždavus namų darbą, būtinai jį patikrinti ar bent aptarti.

Auksinė taisyklė: visos pamokos negali būti įdomios. Mokymasis – tai sunkus ir alinantis darbas. Vieni laimi, kiti irgi laimi. Jei tik nori. Tretiems atsimerkti padeda gyvenimas. Taigi mokantis pralaimėjusių NĖRA.

Plačiau skaitykite faile

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos