2018 metų III ketvirtis
2018 metų III ketvirtis Atnaujinta Dydis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2018-09-31 2020-02-25 23:01:58 15.73 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 2020-03-01 10:49:30 23.8 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30 2020-03-01 04:12:42 17.09 KB
2018 m. finansinė ataskaita IV ketvirtis 42.33 MB