Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Ugdymo planas

 

Ugdymo organizavimas:

2019-2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2d., ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

dienomis

savaitėmis

1-4 klasės

2019-09-02

2020-06-09

175

35

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos klasės), III gimnazijos klasė

2019-09-02

2020-06-23

185

37

IV gimnazijos klasė

2019-09-02

2020-05-22

165

33

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę

Mokslo metai skirstomi pusmečiais (nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su Gimnazijos taryba):

Klasės

Pusmečiai

I pusmetis (nuo - iki)

II pusmetis (nuo - iki)

1-4 klasės

2019-09-02 iki 2020-01-24

2020-01-27 iki 2020-06-09

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos) klasės

2019-09-02 iki 2020-01-24

2020-01-27 iki 2020-06-23

IV gimnazijos klasės

2019-09-02 iki 2020-01-24

2020-01-27 iki 2020-05-22

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos atostogos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų) atostogos

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros  atostogos 1-4 klasės

2020-06-10

2020-08-31

Vasaro atostogos 5-8, 9-10(I-II gimnazijos), IIIg klasės

2020-06-25

2020-08-31

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasė

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2020-08-31

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Atostogos

SVEIKINIMAI

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis