Pozityvus mokyklos dialogas su tėvais = sėkmingas mokinys

Daugų Vlado Mirono gimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus darbuotojų mobilumo projekte „Pozityvus mokyklos dialogas su tėvais = sėkmingas mokinys“

Projekto trukmė 16 mėnesių (dėl pandemijos trukmė pratęsta iki 2022-01-31)

Dotacija projektui: 14662 eur

Projektas „Pozityvus mokyklos dialogas su tėvais = sėkmingas mokinys“ susijęs su gimnazijos prioritetinėmis sritimis – aukštais mokymosi rezultatais, socialinių kompetencijų tobulinimu.

Projekto tikslas - pagerinti mūsų gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir mikroklimatą padidinant tėvų įtraukimą į mokyklos gyvenimą.

Mobilumo planai:

  1. darbo stebėjimas Suomijos mokykloje Kallio Upper Secondary School of Performing Arts Helsinkyje (vyks 4 projekto dalyviai);
  2. kursai: „Social Communication in school. Methodologies and techniques to work with parents and involvethem in school and educational contests“ Italijoje (vyks 2 projekto dalyviai);
  3. kursai „Parents & Teachers: Building Bridges“ Ispanijoje (vyks 2 projekto dalyviai).

Projekto dalyviai patobulins savo gebėjimus kaip konstruktyviai bendrauti ir spręsti konfliktus, sustiprins savo žinias apie įvairius bendravimo stilius. Kursuose projekto dalyviai sustiprins savo žinias apie bendravimo stilius, konfliktų sprendimą, skirtingus tėvų ir mokytojų tikslus vaiko atžvilgiu, svarstys galimybes apie bendros komandos kūrimą.

Darbo stebėjimo metu projekto dalyviai turės galimybę pamatyti priimančios mokyklos mikroklimatą, mokytojų ir mokinių bendravimą, turės galimybė susitikti su tėvų asociacijos atstovais.

Įgytas kompetencijas integruosime į strateginį vystymąsi ateityje: bus patobulinta bendravimo su tėvais sistema, tokiu būdu padidės tėvų įsitraukimas į gimnazijos gyvenimą; sustiprinus europinę kompetenciją, padidės tarptautinio bendradarbiavimo galimybės tiek mokytojams, tiek mokiniams; sustiprės mokinių mokymosi motyvacija, tokiu būdu mokymosi rezultatai gerės.