2018 metų II ketvirtis
2018 metų II ketvirtis Atnaujinta Dydis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2018-06-31 2020-02-26 18:42:08 15.11 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-31 2020-02-27 20:43:41 23.39 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-31 2020-02-29 23:07:25 17.96 KB