Mano klasė

 • Paskelbė :
 • Paskelbta: 2015-09-08
 • Kategorija: Renginiai

Nuo šių mokslo metų pradžios Daugų Vlado Mirono gimnazijoje startuoja projektas „Metų klasė".

Projekto uždaviniai:

 • Didinti mokinių motyvaciją mokslui , gerinti pamokų lankomumą.
 • Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį mokyklos gyvenime, suaktyvinti klasių bendruomenes stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir talentingus mokinius.
 • Suteikti mokiniams galimybę bei skatinti aktyviai dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose, mokyklos, rajono ir šalies renginiuose, šventėse, akcijose, konkursuose, parodose, olimpiadose, varžybose.

Projekte dalyvauja 5-8 ir I-IV klasių mokiniai. Remiantis numatytais vertinimo kriterijais bus sumuojami taškai. Klasė, surinkusi daugiausiai taškų, taps „Metų klase". Mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.) susumuojami galutiniai rezultatai. Klasė nugalėtoja apdovanojama prizu - ekskursija. Nugalėtojai išrenkami 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių koncentruose.

Vertinimo kriterijai:

 • Ugdymo rezultatai (klasės pažangumas, klasės pažymių vidurkis);
 • Pamokų lankomumas, uniformos dėvėjimas;
 • Drausmės ir elgesio problemos (gimnazijos direktoriaus skirta nuobauda, probleminio elgesio mokiniai, užregistruoti pas socialinį pedagogą);
 • Aktyvus dalyvavimas mokinių tarybos veikloje;
 • Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, viktorinose (gimnazijos, rajono, šalies);
 • Įvairių renginių (švenčių, parodų, akcijų, edukacinių pamokų ir kt.) organizavimas;
 • Dalyvavimas talkose, akcijose, renginiuose (gimnazijos, rajono, šalies);
 • Sportinė veikla (dalyvavimas gimnazijos, rajono, šalies varžybose, čempionatuose ir t.t.)

Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos klasės auklėtojas pateikia duomenis direktoriaus pavaduotojui ugdymui apie klasės veiklą už praėjusį mėnesį.

Siekite „Metų klasės" vardo!!!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis