Mokinių užimtumo vasarą ataskaita

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2015-09-04
  • Kategorija: Renginiai
DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽIMTUMO VASAROS METU ATASKAITA 2015 M.

Mūsų gimnazijoje birželio15-19 dienomis buvo vykdomas projektas „Cykioj dūšioj dzidelė širdzis". Gimnazistai iš Vilniaus, Stakliškių, Varėnos, Alytaus ir Daugų stovykloje mokėsi pinti, austi, dzūkiškai dainuoti. Mokiniai aplankė vietinius žmones ir išklausė jų gyvenimo istorijas, turėjo galimybę geriau susipažinti su mūsų krašto istorija bei papročiais. Šiame projekte dalyvavo 8 mūsų gimnazijos mokinai. Projektą inicijavo Lietuvos Etninės kultūros ugdytojų sąjunga, vykdė mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Volungevičienė, mokytojos Sigita Juškevičienė, Žiedūnė Maldonienė. Išsamesnė informacija apie projektą gimnazijos tinklapyje: http://www.dvm.lt/lt/skyriai/naujienos/cykioj-dusioj-dzidele-sirdzis

Liepos 4 d. Dauguose vyko tradiciniai renginiai, skirti Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Šią dieną įvairia veikla buvo užimti apie 40 mūsų gimnazijos mokinių. Mokiniai šoko, dalyvavo Daugų Vlado Mirono gimnazijos kūrybinėse dirbtuvėlėse, sportinėse varžybose. Veiklas organizavo ir kartu su mokiniais jose dalyvavo mūsų gimnazijos mokytojai: Žiedūnė Maldonienė, Algis Cincilevičius, Jurga Diksienė, Marina Juonienė, Antanina Vitkauskienė ir kiti.

Liepos 9-18 d. Telšiuose 3 mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo vaikų vasaros stovykloje „Draugai". Stovyklą organizavo VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis". Pamainos, kurioje dalyvavo mūsų mokiniai, tema buvo „Kelionė po Europą šokio ir muzikos ritmu". Stovyklos dalyviai mokėsi anglų, prancūzų šnekamosios kalbos, kūrė muzikos-šokio spektaklį, vyko kitos veiklos, susijusios su fiziniu aktyvumu, žygiais.

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė, vadovaujama vado Skirmanto Valatkevičiaus, organizavo vasaros stovyklas jauniesiems šauliams. Birželio 15-21 d. Alytuje Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione vyko II ugdymo pakopos stovykla. Joje dalyvavo 2 jaunieji mūsų gimnazijos šauliai. Birželio 29 d. - liepos 5 d. vyko III ugdymo pakopos stovykla, kurioje dalyvavo 3 šauliai. Liepos 20-26 d. buvo suorganizuota jaunųjų šaulių ir moksleivių sukarinta poilsinė stovykla, į kurią atvyko 6 jaunieji šauliai. Birželio 15-21 d. Kazlų rūdoje, brig. gen. K. Veverskio poligone vyko IV ugdymo pakopos stovykla ir joje dalyvavo 1 jaunasis šaulys. Iš viso šaulių stovyklose dalyvavo 12 mūsų gimnazijos mokinių.

Rugpjūčio mėn. Dauguose stovyklavo mokiniai iš Kėdainių sporto mokyklos ir Varėnos sporto klubo „Bitė". 12 mūsų gimnazijos mokinių (vadovas gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius) žaidė draugiškas krepšinio varžybas: rugpjūčio 3,5,7 d. su Kėdainių sporto mokyklos mokiniais, rugpjūčio 17,18,21 d. su Varėnos sporto klubo mokiniais.

Rugpjūčio mėn. Dauguose buvo vykdomas projektas „Sportas - sveikatos šaltinis 6". Projekto metu buvo organizuotos 2 sportinės stovyklos vaikams, mėgstantiems ir norintiems žaisti futbolą. Rugpjūčio 17-21 d. stovykloje dalyvavo 12 pradinių klasių mokinių, 24-26 d. - 10 vyresnių klasių mokinių. Stovyklautojai ne tik tobulino savo futbolo gebėjimus, bet ir pramogavo prie ežero, jėgas išbandė futbolo aikštėje su Vilniaus krepšinio mokyklos ir sporto klubo „Žuvėdra" sportininkais. Projekto vadovas Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos treneris Sigitas Junevičius. Programa finansuota iš Alytaus rajono savivaldybės iš sporto rėmimo programos. Mokinių vasaros užimtumo projektai vykdyti gimnazijoje.

Rugpjūčio 25-26 d. gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Aš gyvenu Alytaus rajone". Projekto tikslas: kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę, skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas moksleivių saviraiškai, įvairiapusiam ugdymui, gimtojo krašto pažinimui. Projekto metu mokiniai buvo įtraukti į kraštotyrinės medžiagos rinkimo veiklą, integruojant krašto pažinimą ir pilietiškumo ugdymą aplankyti Alytaus rajono miesteliai: Punia, Butrimonys, Raižiai, Pivašiūnai, Alovė, Nemunaitis. Projekto vadovė buvo istorijos mokytoja Virginija Svinkūnienė, mokytojos vykdytojos - Liucija Karašauskienė ir bibliotekininkė Lina Jakimavičienė. Projekte dalyvavo 30 mokinių.

Kitas projektas, kuris vadinosi „Gamtamoksliniai tyrimai artimoje aplinkoje", gimnazijoje buvo vykdomas rugpjūčio 24-26 d. Šio projekto tikslas buvo plėtoti mokinių supratimą apie reiškinius, vykstančius gamtoje. Projekto metu mokiniai cheminiu būdu ir su bioindikatoriais tyrė vandens kokybę Didžiulio ežere, nustatinėjo galios priklausomybę nuo kūno masės, ugdė kritinį mąstymą apie žmogaus veiklą gamtoje. Projekto vadovė buvo biologijos mokytoja Danutė Zarauskienė, mokytojos vykdytojos - Rima Kriptavičienė ir Vaida Bielevičienė. Projekte dalyvavo 17 mokinių.

Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti rugpjūčio 19-25 dienomis vykdytoje pradinių klasių mokinių vasaros užimtumo programoje ,,Mažieji išdykėliai". Šios programos tikslas buvo mokyti vaikus siekti svajonių ir tikslų, įgyti vertybių realizavimo, atsakomybės, pareigos jausmo, sveiko gyvenimo būdo įgūdžių, prisiminti saugaus eismo taisykles, susirasti naujų draugų, praplėsti kūrybinį akiratį, lavinti vaizduotę. Programos metu mokiniai susitiko su Alytaus visuomenės sveikatos biuro darbuotojomis, vaikų bičiuliu Amsiumi, VSAT Varėnos rinktinės kinologais. Programos vadovė buvo pradinių klasių mokytoja Jurga Diksienė, mokytojos vykdytojos - Oksana Miliauskienė, Antanina Vitkauskienė, Žiedūnė Maldonienė, Daiva Laniauskienė. Mokytojoms padėjo vyresnių klasių mokiniai savanoriai. Programoje dalyvavo 30 pradinių klasių mokinių.

Antri metai vykdoma pažintinė programa būsimiems pirmokams. Šią vasarą programa buvo vykdoma rugpjūčio 20-21 d. ir vadinosi „Kelias į mokyklą - kelias į pasaulį". Programos tikslas buvo supažindinti pirmokus su mokykla, klase, mokytoja, pasiruošti mokslams pirmoje klasėje. Būsimieji pirmokai programos metu susipažino su mokyklos gyvenimu, mokomaisiais dalykais, buvo patikrintas vaikų brandumas mokyklai. Šiai programai vadovavo pradinių klasių mokytojos Vilija Sakalauskienė ir Raimonda Šilalienė. Programoje dalyvavo 26 vaikai.

Visos šios stovyklos ir užimtumo programos buvo finansuojamos Alytaus rajono savivaldybės lėšomis. Įvairioms programoms finansuoti mūsų gimnazijoje savivaldybė skyrė 505 Eur.

Ataskaitą sudarė soc. pedagogas Giedrius Žemaitis

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos