Gerbiami tėveliai, primename, kad...

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2017-08-28
  • Kategorija: Renginiai

Prieš prasidedant mokslo metams (priminimas tėvams)

Vasaros atostogos baigiasi ir netrukus prasidės nauji mokslo metai. Kad tarp gimnazijos darbuotojų, klasės auklėtojų ir tėvų vyktų glaudus bendradarbiavimas, primename, kad tėveliai turi pasirūpinti:

1. Vaiko sveikatos profilaktiniu patikrinimu. Vaikas turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr.027-1/a vėliausiai iki rugsėjo 15 d.

2. Tvarkinga gimnazijos uniforma;

3. Reikalingomis mokymosi pratybomis ir individualiais mokykymosi reikmenimis. Rekomenduojamas mokymosi reikmenų sąrašas pridedamas:

Individualių mokymosi reikmenų sąrašas

Pieštukai, klijai, sportinė apranga ir avalynė, rašikliai, dažai (akvarelė, guašas), aplankalai sąsiuviniams ir knygoms flomasteriai, kreida dėlionės žymekliai, teptukai tušas, žirklės rašalas ir rašalinės kapsulės, penalas sąsiuviniai, skaičiuotuvas, popierius, piešimo sąsiuviniai, kartonas, braižymo priemonės, liniuotės, segtuvai, trikampiai, įdėklai, matlankiai, įmautės, drožtukas, plastelinas, trintukai, modelinas, pastelės, kitos būtiniausios mokiniui ugdyti reikalingos priemonės.

4. Vaiko nemokamu maitinimu ir parama mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamųdydžio (153 €). Kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokykliniams reikmenis įsigyti skiriama 57 €. Dėl paramos mokinio reikmenims galima kreiptis į savivaldybės soc. paramos skyrių (seniūniją) spalio 5 d., o dėl nemokamo maitinimo - visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai. Jeigu dar nesusitvarkėte reikiamų dokumentų paramai gauti, siūlome nedelsti. Išsamesnę informaciją apie soc. paramos skyrimą mokiniams galima gauti Daugų seniūnijoje, tel. 8-315 69647.

5. Vaiko važiavimo išlaidų kompensavimu. Mokslo metų pradžioje arba pradėjus važinėti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui turi pateikti prašymą kompensuoti važiavimo išlaidas kuriame būtina nurodyti banko sąskaitos numerį. Išsamesnę informaciją apie važiavimo išlaidų kompensavimą galima gauti gimnazijos buhalterijoje tel. 8-315 69632.

6. Galimybe prisijungti prie elektroninio dienyno. Jo pagalba galite stebėti savo vaiko mokymąsi, lankomumą, gauti klasės auklėtojo žinutes. Pradėjus vaikui lankyti gimnaziją, Jūs turite gauti ir prisijungimo slaptažodį. Prisijungti prie dienyno reikia nedelsiant. Neturėdami tokios galimybės būtinai apie tai informuokite klasės auklėtoją, aptarkite kokiu būdu bus teikiama informacija apie vaiko mokymąsi, pamokų lankymą, elgesį. Turėdami galimybę prisijungti prie elektroninio dienyno, nepamirškite to daryti reguliariai, bent kartą per savaitę. Išsamesnę informaciją apie prisijungimą prie dienyno Jūs galite gauti iš klasės auklėtojo.

7. Bendraudami su klasės auklėtoja, nepamirškite palikti savo kontaktų: telefono numerį, elektroninio pašto adresą, tikslią gyvenamą vietą ir kt. To paprašykite ir klasės auklėtojo. Pasikeitus kontaktams, gyvenamai vietai nedelsiant informuokite vieni kitus

Vaiko gerovės komisijos informacija


Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos