Gimnazijos mokinių užimtumo vasaros metu ataskaita

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2016-09-09
  • Kategorija: Renginiai

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽIMTUMO VASAROS METU ATASKAITA 2016 M.

Birželio 1-15 d. gimnazijoje buvo vykdoma neformalaus švietimo programa „Pynimas iš vytelių". Programos vadovė Rasa Aleksandravičienė, programoje dalyvavo 20 mokinių. Programos metu mokiniai ne tik pynė, bet dalyvavo ir kitose edukacinėse programose, skirtose senųjų lietuvių amatų, kulinarinio paveldo pažinimui Dauguose ir Pivašiūnuose.

Birželio 6 d. Tarzanijoje vyko trečioji verslumo stovykla „Verslus 2016". Joje dalyvavo 9 mūsų gimnazijos mokiniai, vadovaujami ekonomikos mokytojo Modesto Raudonio. Stovykloje mokiniai klausė organizacijos „Junior Achievement" verslininkų patarimų apie verslo kūrimą.

Birželio 6-10 d. mūsų gimnazijos abiturientas Martynas Petkevičius (vadovė - mokytoja Žiedūnė Maldonienė) dalyvavo tarptautinėje filmų kūrėjų stovykloje „Stop Frame" Kaune.

Konkurso „Metų klasė" prizininkės - IIg ir 8b. Šių klasių vyko į ekskursijas. IIg klasė su auklėtoja Ona Gustaitiene birželio 7 d. vyko į Vilnių. Jie aplankė Gedimino pilį, Trijų kryžių kalną, Vilniaus senamiestį, bažnytinio paveldo muziejų - Katedros lobyną, smagiai praleido laiką dažasvydžio aikštyne bei batutų parke.

8b klasės mokiniai (auklėtoja Daivos Laniauskienė) vyko į Anykščius. Jie aplankė Siauruko muziejų, Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, rogutėmis leidosi nuo Kalitos kalno, pabuvojo Paukščių ir Lajų takuose ir, žinoma, pamatė Puntuką - vieną iš didžiausių akmenų Lietuvoje. Už visus šiuos prizus mokiniai dėkojo projekto „Metų klasė" organizatoriams.

Gimnazijos mokiniai su tikybos mokytoja Virginija Ptašnykiene dalyvavo dorinio ugdymo (tikybos) stovyklose: birželio 11-12 d. Vilkaviškyje vykusioje Jaunimo dienų stovykloje, (dalyvavo 5 mokiniai) ir rugpjūčio 9-15 d. Kaišiadoryse Jaunimo dienų stovykloje (dalyvavo 1 mokinys), 3 mokiniai dalyvavo Krokuvoje (Lenkija) vykusioje Pasaulinėje jaunimo dienų stovykloje.

Birželio 27- liepos 3 d. IIg kl. mokinė Neringa Griškaitė ilsėjosi stovykloje „I want change" (Lenkija). Kelialapį į šią stovyklą mokinei suteikė VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis", parėmė labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis". Šis fondas remia daugiavaikes šeimas, socialiai remtinų šeimų vaikus, gabius mokslui, menui, sportui bei aktyvius vaikus.

Mūsų gimnazijos bėgikų komanda estafetiniame bėgime „Mirono kelias" iškovojo trečią vietą, ir buvo apdovanota galimybe plaukti baidarėmis. 10 mokinių su kūno kultūros mokytoju Algiu Cincilevičiumi ir šokių mokytoja Neringa Vekeriotaite plaukė Verknės upe.

Jaunieji šauliai kartu su savo vadovu Algiu Cincilevičiumi birželio 10-11 d. buvo išėję į dviejų dienų žygį prie Gilio ežero.

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė, vadovaujama vado Skirmanto Valatkevičiaus, organizavo vasaros stovyklas jauniesiems šauliams. Stovyklos vyko birželio - liepos mėn. Alytuje ir Kazlų Rūdoje. Iš viso stovyklose dalyvavo 10 mūsų jaunųjų šaulių.

Birželio 27-30 dienomis vyko pradinių klasių mokinių vasaros užimtumo stovykla „Sveika vasara". Stovyklos tikslas buvo sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, saugoti sveikatą. Vaikai sustiprėjo fiziškai, įgavo pasitikėjimo savimi, iš arti susipažino su policijos profesija. Stovyklos dalyviai bendradarbiavo su Daugų krašto bendruomene, kultūros centru, pridėjo rengiant pasirodymą Mindaugo karūnavimo šventei. Stovyklos vadovė buvo pradinių klasių mokytoja Jurga Diksienė. Stovykloje dalyvavo 30 mokinių.

Rugpjūčio mėn. Dauguose jau ne vienerius metus stovyklauja mokiniai iš Kėdainių sporto mokyklos ir Varėnos sporto klubo „Bitė". 12 mūsų gimnazijos mokinių, vadovaujami gimnazijos direktoriaus Almanto Jakimavičiaus, susitiko ir žaidė draugiškas krepšinio varžybas su atvykusiais svečiais.

Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija ,,Daugų kraštas" rugpjūčio 16-19 d. sukvietė bendruomenės vaikus į vasaros užimtumo stovyklą ,,Amatas - gyvenimo pamatas". Programos tikslas - Skatinti vaikus domėtis senaisiais žmonių amatais, priminti senąsias tradicijas. Stovyklos metu buvo stiprinamas vaikų bendruomeniškumo jausmas bei plečiamos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės. Daugų amatų kiemelyje mokiniai bendravo su neįgaliųjų draugijos nariais ir kartu su vadove Aldona Žukauskiene mokėsi gaminti originalias atvirutes iš gamtinės medžiagos. Kitą dieną stovyklautojus aplankė Lietuvos sutrikusio intelekto bendrijos ,,Viltis" auklėtiniai. Stovyklos metu mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Grikiai" ir mokėsi kepti grikines babkutes bei gaminti žaislus iš grikių.

Rugpjūčio 20-30 d. Dauguose vyko stovykla norintiems žaisti futbolą „Sportas - sveikatos šaltinis 7". Projekto metu buvo organizuotos 2 sportinės stovyklos vaikams. 1-je stovykloje dalyvavo 17 pradinių klasių mokinių, 2-oje 6 vyresnių mūsų gimnazijos klasių mokiniai. Stovyklos vadovas Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos treneris Sigitas Junevičius.

Rugpjūčio 23-24 d. vyko būsimų pirmaklasių stovykla ,,Pelėdžiukai". Stovyklos tikslas - supažindinti būsimus pirmokus su gimnazija. Vaikai susipažino su gimnazijos aplinka, būsimais klasės draugais ir mokytoja, pirmą kartą sėdėjo mokykliniame suole, žaidė, piešė, vaidino, klausė pasakų, dirbo įvairius darbelius. Stovyklos vadovė - būsima pirmokų mokytoja Antanina Vitkauskienė.

Dėl neskirto finansavimo liko neįgyvendintas mokinių vasaros užimtumo projektas „Aš gyvenu Alytaus rajone". Pernai įvairioms mūsų mokytojų parengtoms programoms finansuoti Alytaus rajono savivaldybė skyrė 505 Eur., šiais - 200 Eur.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos inf.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos