Velykos. Vėl Velykos...

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2011-04-23
  • Kategorija: Renginiai

Prasideda XXI amžiaus antrasis dešimtmetis. Prieš porą tūkstančių metų Jeruzalėje buvo įvykdytas neeilinis, rezonansinis, vandališkas nusikaltimas – nužudytas žmogus, vien todėl, kad skelbėsi esąs karalius ir Dievo sūnus. Per du tūkstantmečius ši žmogžudystės byla taip ir nepasiekė teismo. Teisingumas neatkurtas. Tačiau nusikaltimas nepažymėtas senaties grifu. Apie jį prirašyta kilometrai knygų, aiškinimų, interpretacijų... Iki šių dienų vyksta ikiteisminis tyrimas.

Kada vyks Tikrasis teismas?

Tikrasis teismas turėtų įvykti, kai laikų pabaigoje bus laužomi antspaudai ir viešinamos paslaptys.

Tačiau Kvietime data nenurodyta. Yra tik keistas priesakas, prikabintas sąvaržėle prie kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Priesakas liudyti minėtoje byloje, nors įvykį ir jo aplinkybes, kas aną tolimą dieną nutiko Golgotos kalne, žinome tik iš rašto – keturių Evangelijų, Apaštalų darbų.

Velykos, Kristaus Prisikėlimas (Mk 16, 1-8)

Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?“ Bet, pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs“. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė.

P.S.

Prisikėlimas. Tikiu, kad jis visada susijęs su kuo nors gražiu, kilniu. Kartais gali būti ir atvirkščiai – su kuo nors nelegaliu, kai tau už nugaros tyliau ar garsiau ima bumbėti, prieštarauti „išskirtinės moralės sergėtojai“. Nors aš visada pasikliauju vidinės laisvės jausmu, nes žinau, kad pakelėje, akmenyje ar net erškėčiuose sudygs sėjėjo paberti grūdai...

Šv. Velykų proga Jums visiems linkiu, kad širdyje sudygtų Sėjėjo paberti grūdai. Išdrįskime vieni kitiems pažiūrėti į akis ir atverti širdis. Juk mes visi iš to paties molio. Pakviesti liudyti. Tikėjimą, viltį ir meilę.

Geresnį ir kilnesnį mūsų ir mums artimų žmonių Gyvenimą.

Pagarbiai, Mokytoja Gi

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos