ŠVAROS TALKA

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2009-10-22
  • Kategorija: Renginiai

2009-10-21 įsakymo

Nr. V-19 priedas

ŠVAROS TALKA

2009-10-23 8.00-12.00 val.

Tikslas:

Tęsti mokinių iniciatyvas, prisidedant aplinkos grąžinimo, ekologinių problemų sprendimo gyvenamojoje vietovėje

Uždaviniai:

Ø Sutvarkyti mokyklos, bendrabučio aplinką;

Ø Sutvarkyti kovotojų už Lietuvos laisvę, apleistus, nelankomus kapus Daugų miestelio kapinėse;

Ø Sutvarkyti aplinką prie Vlado Mirono koplyčios

Eil.

Nr.

Darbo vieta

Klasės

Atsakingi mokytojai

Pastabos apie įvykdymą

1.

Veja, gyvatvorė, prie seno mokyklos priestato

5a

Rasa Vaitelienė

Janina Sadauskienė

2.

Vejos, gėlynai prie paradinių mokyklos durų (kairė ir dešinė pusės)

5b

Rima Kriptavičienė

Lina Baguckienė

4.

Vejos prie mokyklos seno pastato ir naujo priestato

6b

Sigita Juškevičienė

Ona Gustaitienė

7.

Stadiono pakraštys (kairė pusė)

8a, 6a

Gitana Ivanauskienė

Vida Vosylienė

Danutė Baranauskienė

8.

Stadiono pakraštys (dešinė pusė)

8b, 6a

Stasė Maževičienė

Lina Katalynaitė

Algis Cincilevičius

9

Bendrabučio aplinkos valymas

9a

Marytė Ivanauskienė

Raimundas Jomantas

10

Bendrabučio aplinkos valymas

9b

Virginija Krasauskienė

Joana Zdanavičienė

11

Mokyklos stadiono centrinis pakraštys ( kairė pusė)

10a, 7a

Danguolė Ovčinikovienė

Danutė Zarauskienė

12

Mokyklos stadiono centrinis pakraštys ( dešinė pusė)

10b, 7b

Stasė Vitkauskienė

Angelė Bieliauskaitė

13.

Aplinka prie Mirono koplyčios

11a

Liucija Karašauskienė

Žiedūnė Maldonienė

14.

Aplinka prie Mirono koplyčios

11b

Rūta Juonienė

Rima Jomantienė

15.

Daugų miesto kapinių tvarkymas

12a

Albina Grambienė

Vida Minsevičienė

16.

Daugų miesto kapinių tvarkymas

12b

Meilutė Kašėtienė

Rasa Aleksandravičienė

PASTABA:

Klasės auklėtojai iš anksto supažindina mokinius su saugos ir sveikatos instrukcija talkų metu

Nr.25. Darbo vietoje pravedami saugaus elgesio instruktažai.

Mokiniai ateina apsirengę darbine apranga, atsineša darbo įrankius –grėblius, šluotas ir kt.

Pildant klasių dienynus vadovautis paaiškinimų 8-9 skyriais. Dalykų mokytojai pamokos turinyje įrašo žr. .... psl.

Foto reportažą iš švaros talkos parengia mokytojas Raimundas Jomantas.

SVARBIAUSIA GERAS ORAS, PUIKI NUOTAIKA BEI VISŲ DIDELIS NORAS !!!

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kalmatavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiniams reikalams Asta Turskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos