Nuotolinis mokymasis pradinėse klasėse

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2020-04-15
  • Kategorija: Pranešimai

Pradinių klasių  mokiniai kartu su tėvais ir mokytojomis  susikūrė darbo nuotoliniu būdu taisykles. Daugiausiai naudojasi Facebook tinklapiu per messenger sukurtas grupes. Čia skelbia užduotis, konsultuoja pačius vaikus ar jų tėvelius. Darbui pamokoje pasitelkia ir zoom programėlę. Kiekvieną dieną susisiekia realiu laiku pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį. Virtualiose pamokose skaito, aiškinasi naują medžiagą, gauna grįžtamąjį ryšį. Mokiniai mokosi ir savarankiškai, atlieka užduotis vadovėliuose ir pratybose, padedant tėveliams ar konsultuojantis su mokytojomis. Jie atlieka užduotis eduka klasė  puslapyje.  „ Išmanieji robotai“ , ,,Gamtos reindžeriai“, edukacinės užduotėlės internete, nuorodos sportavimui ar šokiui bei animaciniai filmukai sudomina vaikus, motyvuoja juos mokytis.

Visi pradinukai jau pabandė ir  visai neblogai sekėsi per zoom programėlę parašyti diktantą.    

1a ir 2a klasės turi savo facebook dienoraštį ir ten fiksuoja kiekvieną dieną su įrašais ir nuotraukomis. Mokiniai fotografuoja darbus ir siunčia juos mokytojoms. Pradinių klasių mokytojos ištaisytus mokinių darbus siunčia atgal. Messengeryje aprašomi darbų komentarai. Ideografinis vertinimas surašomas elektroniniame dienyne kiekvienam mokiniui individualiai.

Nuotoliniu būdu vyksta ne tik pamokos, bet ir būreliai, logopedinės pratybos. Po pamokų, ruošiant namų darbus mokinius konsultuoja pailgintos grupės mokytoja Vilija Sakalauskienė.

Tėveliai džiaugiasi, kad vaikai tobulėja, dirba savarankiškai, stengiasi atlikti užduotis sąžiningai, su mokytojomis ir draugais bendrauja mandagiai. Dauguma nuotolinio ugdymosi procesą vertina teigiamai.

Pradinių klasių mokytojos

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos