Šimtmečio sūkuriuose – negęstanti meilė, neblėstanti viltis

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2018-02-15
  • Kategorija: Renginiai

Ši savaitė Lietuvai išskirtinė, ne išimtis ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos bendruomenei.  Nuo pirmadienio prasidėjo renginiai, skirti šiai datai paminėti; vyko konferencija „Vasario 16-oji: asmenybės, įvykiai, vietos Alytaus rajone“, kurioje pranešinus skaitė ir Alytaus rajono, ir miesto gimnazijų mokiniai. Taip pat į gimnaziją atvažiavo buvęs mokinys, dabartinis  Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro kapitonas Ramūnas Sabaitis, kuris jaunuosius šaulius ir kitus mokinius supažindino su profesionalaus kario profesija. Trečiadienį į pilietiškumo pamoką atvyko ir su gimnazistais diskutavo LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Visą savaitę vykusias veiklas vainikavo didelis ir gražus minėjimas, kuris tiesiogiai skirtas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Išskirtinis renginys prasidėjo iškilminga eisena nuo Vlado Mirono gimnazijos iki Dievo Apvaizdos bažnyčios. Bažnyčioje Šv. Mišias aukojo kunigas Vidas Jelinskas. Parapijos klebonas, sakydamas pamokslą, kreipėsi į mus visus ir paprašė pamąstyti, kiek savo šalį mylime kiekvienas asmeniškai. Anot jo, signatarai, savanoriai, partizanai, rezistentai, Sausio 13-osios gynėjai tokio klausimo sau net nekėlė, tai buvo savaime suprantamas dalykas. Tėvynė – tai tavo namai, tai tavo tėvai, broliai ir seserys, negaliu suprasti, kaip tokių svarbių dalykų galėtume šiandien nevertinti.

Sveikinimo žodį tardamas Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius pasidžiaugė, kad Daugų Vlado Mirono gimnazija Vasario 16-ąją mini jaunų žmonių mintimis, idėjomis, kalba jų širdys, akys. „Mums ypatingai svarbu ir džiugu, kad gimnazijos bendruomenės gyvenimas suaugęs su iškilios asmenybės Vlado Mirono vardu. Mums ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė“,- sakė direktorius. Baigdamas sveikinimo žodį palinkėjo veržlių idėjų ir  šviesaus žvilgsnio į pasaulį. Šventiniame renginyje taip pat dalyvavo ir Daugų seniūnė Irma Kašėtienė. Ji  perdavė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodį. Palinkėjo atsakingai dirbti ir puoselėti Vlado Mirono vardą.

Vasario 16 – oji išskirtinė ir ypatinga diena mums visiems. Tai lietuvių tautos buvimo ženklas ir simbolis, ji aplaistyta savanorių krauju, tapusi vėliava rezistentams ir nuėjusi į gilų pogrindį sovietiniais metais. Ji tiltas, jungianti mus visus su Kovo 11-ąja. Ši Laisvės diena gyva mūsų žvilgsniuose, mūsų širdyse. Puikus to liudijimas – nuoširdi, atvira abiturientės Kamilės Diksaitės kalba. Kamilė savo kalboje pritarė Kovo 11 - osios Akto signatarui, profesoriui Vytautui  Landsbergiui, kad Lietuva šiandien turi vieną ir pagrindinę idėją – tai Lietuvos idėją. „Kiekvienas iš mūsų esame aktyvūs savo valstybės kūrėjai. Kai pritrūksta įkvėpimo, išminties ar drąsos, visada galime pasisemti iš tų, didžiųjų, apie kuriuos šiandien kalbėjau. Neabejokim savąja tauta, savąja Lietuva, ne ji yra Mes“,- kalbėjo ji. Pranešėjos žodžius atliepė meninė kompozicija pagal poeto dzūko Sigito Gedos tekstą „Giesmė apie Pasaulio medį“. Vieną gražiausių lietuviškų giesmių „Lietuva brangi“ atliko mokytojos, pradinukai energingai sudainavo dainą „Nupiešiu Lietuvą“.

Žinome, kad  lietuviai išties daininga tauta. Kai buvo sunku, lietuviai dainavo, kai buvo labai sunku, lietuviai dainavo. Netgi tada, kai buvo nepakeliamai sunku, lietuviai dainavo. Graudžios partizanų dainos gydė sužeistas širdis, jų skausmas ir amžinoji gyvenimo palydovė – viltis – žadino laisvės troškimą. Tie „bunkerių paukščiai“ net ir pašautais sparnais nuolat kurstė Laisvės troškimą. Dainos „Partizanų būrys“, „Rudens naktis sustojo“, „Kur bėga Šešupė“, kurias atliko įvairių klasių gimnazistai, nuskambėjo iškilmingai ir jautriai.

Šimtas metų – tai solidus jubiliejus. Juk du kartus mūsų tautai teko atgimti. Abu kartus iš vilties, abu kartus turint idėjų, drąsos ir begalinį ryžtą. „Būkime budrūs, būkime veiklūs, branginkime laisvę ir vienas kitą. Esame „tos  Lietuvos“ – Nepriklausomybės Akto signataro Vlado Mirono veiklos tęsėjai“,- tai žodžiai, nuskambėję renginio pabaigoje. Renginį vedė Iag kl. gimnazistas Gediminas Šimkus ir mokytoja Gitana Ivanauskienė.

                              Gitana Ivanauskienė, Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokytoja

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos