Alytaus rajono mokinių konferencija „Vasario 16-oji: asmenybės, įvykiai, vietos Alytaus rajone“

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2018-02-12
  • Kategorija: Renginiai

Prieš šimtą metų 1918 m. vasario 16-ją buvo atkurta Lietuvos valstybė. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas buvo pasirašytas Vilniuje -  juo buvo atkurta Lietuvos valstybė. Išreikšdami tautos valią, Aktą pasirašė 20 Lietuvos Tarybos narių. Alytaus rajone gyveno ir dirbo du Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai, kuriems teko kilni misija pasirašyti Vasario 16-osios aktą. Tai kunigai Alfonsas Petrulis Pivašiūnuose ir Vladas Mironas Dauguose. O netoli Daugų yra gražus Bukaučiškių kaimas kuriame buvusiame dvare nemaža laiko praleido signataras, buvęs ministras pirmininkas, kunigas Vladas Mironas.

Minint 1918 m. vasario 16 d. aktą, kuriuo Valstybės Taryba Vilniuje paskelbė nepriklausomą valstybę atstatytą, Daugų Valdo Mirono gimnazijoje vyko Alytaus rajono mokinių konferencija „Vasario 16-oji: asmenybės, įvykiai, vietos Alytaus rajone“, kurią organizavo istorijos mokytoja Virginija Svinkūnienė, o vedė ketvirtokė gimnazistė Kamilė Diksaitė. Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius  sveikindamas konferencijos dalyvius sakė, kad ,,mes turime žinoti istoriją, jos asmenybes, o dar svarbiau, kai apie tai kalba jauni žmonės“. Ruošdamiesi konferencijai mokiniai domėjosi savo krašto istorija, ieškojo asmenybių, kurios dirbo, kad Vasario 16-osios akte deklaruotas Lietuvos nepriklausomybės siekis būtų įgyvendintas, taip pat ieškojo vietų, kurios įprasmina nepriklausomybę ir ją kūrusius žmones.

Konferenciją, pranešimu apie ,,(Ne)žinomus Nepriklausomybės kūrėjus ir puoselėtojus Alytaus krašte“, pradėjo Vilma Jenčiulytė, Alytaus kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja. Ji papasakojo apie Dzūkijos asmenybes, kurios kūrė laisvos, savarankiškos ir atsakingos Lietuvos pagrindą. Pranešime buvo papasakota apie Alfonsą Petrulį, Julių ir Juozą Bloznelius ir kitus Alytaus krašto šviesuolius.

Kunigui Vladui Mironui teko ne tik kilni misija pasirašyti Lietuvos nepriklausomybės aktą, bet ir sunki užduotis – vadovauti Ministrų kabinetui tuo metu, kai Lenkija ir Vokietija 1938–1939 m. ultimatumais primetė Lietuvai savo reikalavimus. Abiturientė iš Daugų Vlado Mirono gimnazijos Neringa Griškaitė skaitė pranešimą ,,Signataras Vladas Mironas“.

Apie ,,Vasario 16 -osios įtvirtinimą Simne ir jo apylinkėse” pranešimą skaitė Raimonda Mažeikaitė ir Greta Šreiberytė iš Simno gimnazijos. Buvo apžvelgta Simno miestelio istorija ir jos gyventojų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę. Pasiruošti mokinėms padėjo istorijos mokytojas Darius Navalinskas.

Pranešimą apie ,,Iškiliausias Punios asmenybes, gimusias tarpukario laikotarpiu“ pristatė Simona Bakūnaitė ir Kamilė Černiauskaitė iš Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro. Mokines paruošė istorijos mokytoja Laimutė Leonienė.

Įdomų ir labai turiningą pranešimą apie žmonių, kurie kūrė Lietuvą likimus ,,Vasario 16-osios signatarų gyvenimų įdomioji ir liūdnoji statistika“ skaitė Simona Balkauskaitė iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos. Pasirengti konferencijai mokinei padėjo istorijos mokytoja Ramutė Volkuvienė.

Apie ,,Iškiliausias Alovės asmenybes, gimusias tarpukario laikotarpiu“ kalbėjo Kamilė Balynaitė ir Gabija Jakubavičiūtė iš Daugų V. Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus. Mokines paruošė istorijos mokytoja Laimutė Leonienė

Lietuva – kryžių šalis. Argi tai vien nuliūdimą reikštų? Kryžius yra simbolis kančios ir atsikėlimo. Gal niekas nėra taip gerai atjautęs šios tiesos, kaip lietuvių tauta: ji ir džiaugsmo atsitikimus žymi kryžiumi. Kryžius yra vilties ženklas, sakė Prezidentas Antanas Smetona. Evitas Čeplikaitė ir  Justina Kurkutytė iš Daugų Vlado Mirono gimnazijos papasakojo apie paminklą Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečiui esantį Doškonių kaime ir jo statytojus. Mokines konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Gitana Ivanauskienė.

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – data, primenanti mūsų tautos triumfą. Daug nuostabių žmonių, prisidėjusių prie mūsų laisvės, gyvena ir visai šalia. Vienas iš jų - Butrimonyse gyvenantis vienas geriausių Lietuvoje ginklininkų, Antano Juozapavičiaus pirmosios rinktinės šaulys bei sausio 13 – osios  įvykių dalyvis Tomas Žalnierius apie kurį pranešimą ,,Vyriausiasis Lietuvos ginklininkas Tomas Žalnierius” skaitė Raimonda Abramavičiūtė iš Butrimonių gimnazijos. Mokinei pagelbėjo lietuvių kalbos mokytoja Dana Gecevičienė.

Konferencijos metu buvo daug cituota pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos minčių, todėl užbaigiant straipsnį apie konferenciją dera citata iš knygos ,,Pasakyta. Parašyta“:

,,...Daug savanorių žuvo dėl tėvynės. Garbė mūsų karžygiams, garbė ir tiems, kurie tuos stiprino kovose, garbė mūsų tautiečiams <....>! Branginkime ir auklėkime Lietuvą toliau, semdamiesi stiprybės iš praeities, kaip sako mūsų tautos himnas...“

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos