Projektas "Pristatyk savo klasė taip"

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2016-03-01
  • Kategorija: Renginiai

Projektas
„Pristatyk savo klasę taip"
Daugų Vlado Mirono gimnazijoje startuoja projektas „Pristatyk savo klasę taip". Projektas vyks kovo - gegužės mėnesiais. Kiekvieno mėnesio pradžioje mokiniams bus pateikiamos kūrybinės užduotys. Vadovaujantis konkurso „Metų klasė" nuostatais bus išrinkti patys originaliausi ir įdomiausi darbai, o klasių kolektyvams už dalyvavimą projekte bus skiriami taškai.
1. Bendrosios nuostatos:
Mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą skatinantis projektas „Pristatyk savo klasę taip" (toliau -projektas) organizuojamas Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Projekto organizatoriai - mokinių taryba.
2. Projekto tikslas:
skatinti mokinius originaliai pristatyti savo klasę
Projekto uždaviniai:
  • vienyti mokinius
  • skatinti mokinių iniciatyvumą ir kūrybiškumą
3. Reikalavimai projekto dalyviams:
Projekte dalyvauja 5-8 ir l-lV gimnazijos klasių mokiniai.
Projekte dalyvauja visi klasės mokiniai.
4. Projekto vykdymo tvarka:
Klasių atstovai kūrybinius darbus turi pateikti organizatorių paskirtą dieną direktoriaus pavaduotojai ugdymui Giedrei Volungevičienei.
Vertinimo komisija:
  • Giedrė Volungevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  • Mokytojas (keisis priklausomai nuo užduoties)
  • Mokinių tarybos atstovai.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos