Mokytojai seminare

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2015-12-04
  • Kategorija: Renginiai

Mokytojai nuolat ieško naujų darbo formų, moko ir

patys mokosi

Sparčiai besikeičianti visuomenė šiuolaikiniam žmogui, siekiančiam įgyti naujų kompetencijų ir kaupti atitinkamus įgūdžius, kelia vis didesnius reikalavimus. Todėl mokyklose būtina ir svarbi nauja mokymo ir mokymosi kokybė. Mokiniams reikia žinoti, kaip taikyti išmoktus dalykus ir įgytus gebėjimus gyvenime. Todėl mokykla turėtų ugdyti mąstantį, gebantį spręsti problemas, veržlų, laisvą, savarankišką žmogų.

Kaip tai įgyvendinti? Kokios reikalingos prielaidos bei sąlygos sėkmingam tokio žmogaus ugdymui(si)? Apie tai gruodžio 2 dieną diskutavo Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokytojai seminare „Pamokos kokybė ir jos įtaka mokinių motyvacijai ir pasiekimams". Seminarą vedė Stakliškių gimnazijos direktorė Loreta Šernienė.

Seminare buvo akcentuojama mokytojo veikla. Juk nuo mokytojo pasiaukojamo darbo, kūrybiškumo ir įžvalgumo dažnai priklauso jauno žmogaus likimas.

Mokyklose turi dirbti kvalifikuoti mokytojai, suvokiantys savo misiją - būti vaiko pagalbininku, patarėju, padedančiu jam augti ir tobulėti. Mokytojas turi stengtis pažinti kiekvieną vaiką, pasirinkti ir taikyti tinkamas ugdymo strategijas, gebėti sukurti klasėje saugią atmosferą, matyti mokinių ugdymo perspektyvą, profesionaliai organizuoti mokymo ir mokymosi procesą. Labai svarbu keisti požiūrį į ugdymą - dirbti ne stengiantis prikimšti mokinių galvas kuo daugiau žinių, o siekti padėti jiems išsiugdyti gyvenime būtinas kompetencijas.

Buvo diskutuojama apie mokinių mokymosi motyvacijos didinimą bei ugdymo(si) pasiekimus. Mokinių pasiekimai tiesiogiai priklauso nuo jų motyvacijos lygio, o motyvacijos atsiradimas ar jos nebuvimas tiesiogiai priklauso nuo mokytojo ir mokinių sąveikos, mokymo metodų ir formų taikymo, šeimos narių tarpusavio santykių...

Anot Loretos Šernienės, mokytojo uždavinys - išgyvendinti motyvaciją slopinančias aplinkybes. Juk vidinė mokinio motyvacija tuo stipresnė, kuo mokymo tikslai labiau dera su jo paties nusistatymu. Todėl svarbu mokiniui padėti geriau suprasti savo asmeninius, akademinius, socialinius, karjeros ir kitus tikslus. Mokiniams reikia suteikti galimybę pamokoje pajusti sėkmę, paskatinimą, leisti jiems būti kurios nors srities ekspertais...

Seminare daug kalbėta apie šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus. Lektorė akcentavo, kad sėkminga pamoka turėtų atitikti pagrindinius šiuolaikinės pamokos kriterijus: aiškus, suprantamai suformuluotas pamokos uždavinys, atitinkantis bendrąsias programas ir orientuotas į rezultatą. Pamokoje turi būti kuriama kūrybiška mokymo(si) aplinka, suplanuota mokymo(si) veikla, padedanti įgyvendinti iškeltą uždavinį, pritaikomi tinkami mokymo metodai, naujos medžiagos įtvirtinimas veikiant praktiškai, planuojamas įsivertinimas ir vertinimas bei refleksija. Taigi ugdymo procese mokytojas turėtų taikyti mokymo ir mokymosi metodus, skatinančius aktyvią mokinio veiklą, bendradarbiavimą, savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakomybę.

Daugų Vlado Mirono gimnazijos informacija

Nuotraukos Raimundo Jomanto

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos