Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2014-05-21
  • Kategorija: Renginiai
PATVIRTINTA 2014 M. BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TVARKA

Š. m. gegužės 15 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2014 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašas.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti ir koreguoti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 21 d. 17 val. Į prašymą bus galima įtraukti iki 12 pageidavimų, kuriuos bus galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas bus koreguojamas kelis kartus, galios paskutinė koreguoto prašymo versija.

Pagrindinio priėmimo metu stojantysis galės užpildyti ir tikslinio finansavimo prašymą pasirenkant iš studijų programų, gavusių valstybės tikslinį finansavimą, sąrašo. Į tikslinio finansavimo prašymą bus galima įterpti iki 3 pageidavimų.

Laikantiems stojamuosius egzaminus ir/arba motyvacijos vertinimą, registruotis informacinėje sistemoje ir į prašymą įtraukti atitinkamas studijų programas reikės ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo. Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija vyks birželio 19 d. – liepos 4 d. Visas 2014 m. bendrojo priėmimo datas rasite „Bendrojo priėmimo“ skiltyje „2014 m. datos“.

Į vieną iš LAMA BPO punktų nuo birželio 2 d. iki liepos 21 d. 17 val. dokumentus turės pristatyti stojantieji:

  • vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau;
  • nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą ne Lietuvos Respublikos mokyklose, taip pat užsieniečiai, kurių studijos gali būti finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto;
  • baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
  • išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
  • išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų įskaičiuojami į konkursinį balą;
  • į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas ir turintys sporto pasiekimų, pateikia dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus, kurie bus konvertuojami į pagrindinį kriterijų skaičiuojant konkursinį balą.

Visą 2014 m. bendrojo priėmimo tvarką rasite „Stojantiesiems 2014 m.“ skiltyje.

LAMA BPO

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos