Su Mykolo Romerio universitetu pasirašyta sutartis

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2012-03-02
  • Kategorija: Renginiai

Vilniuje Mykolo Romerio universitete Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius ir minėto universiteto prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys įsipareigojo plėtoti ir palaikyti ryšius, sudaryti sąlygas mūsų gimnazistams dalyvauti renginiuose, projektuose, naudotis universiteto ištekliais... Primename, kad šiuo metu universitete studijuoja 12 buvusių mūsų gimnazijos studentų.

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Universitetas įsipareigoja:

3.1. sudaryti galimybes Universiteto dėstytojams dalyvauti Gimnazijos bendruomenės ugdymo procese;

3.2. teikti informaciją Gimnazijos bendruomenei apie universitetinių studijų galimybes;

3.3. suteikti galimybę Gimnazijai dalyvauti universitetiniuose renginiuose;

3.4. skatinti bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą ir vykdymą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimą;

3.5. sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams naudotis Universiteto biblioteka;

3.6. įtraukti Universiteto jaunimo akademijas į Gimnazijos bendruomenės veiklą;

3.7. populiarinti Gimnazijos ir Universiteto bendradarbiavimo rezultatus ir veiklą bei bendradarbiauti kitose abiem šalims svarbiose srityse;

3.8. sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti kai kuriose paskaitose svečio teisėmis;

3.9. konsultuoti Gimnazijos administraciją teisiniais klausimais.

4. Gimnazija įsipareigoja:

4.1. sudaryti galimybes Universiteto studentams atlikti praktiką ir studijų reikmėms reikalingus tyrimus (ne daugiau kaip 5 per mokslo metus);

4.2. sudaryti galimybes Universiteto dėstytojams atlikti mokslinius ir praktinius tyrimus gimnazijoje (ne daugiau kaip 3 per mokslo metus);;

4.3. skatinti bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą bei vykdymą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimą;

4.4. sudaryti sąlygas Universitetui bendrauti su Gimnazijos bendruomene;

4.5. kviesti Universiteto mokslo darbuotojus ir dėstytojus į Gimnazijos organizuojamus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir konferencijas;

4.6. Gimnazijos internetiniame puslapyje informuoti apie abipusiai aktualius klausimus;

4.7. populiarinti Gimnazijos ir Universiteto bendradarbiavimo rezultatus ir veiklą bei bendradarbiauti kitose abiems šalims svarbiose srityse. Pasirašoma sutartis

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos