APIE RŪKYMĄ VIEŠOSE VIETOSE

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2012-03-15
  • Kategorija: Renginiai

Rūkymas - tai labiausiai paplitęs žalingas įprotis tiek tarp suaugusiųjų, tiek tarp nepilnamečių. Šis įprotis kenkia rūkančių ir prie jų esančių sveikatai, gali turėti ir neigiamų pasekmių, nes ne vietoje numesta nuorūka teršia aplinką, gali sukelti gaisrą. Tabakas – pagrindinė europiečių mirties priežastis, kurios galima išvengti, tačiau iki šiol nuo jo kasmet miršta apie 650000 žmonių. Tabako gaminius vartoja vienas iš trijų (maždaug 170 milijonų) europiečių.

Lietuvoje tabako gaminių vartojimą, įsigijimą, gamybą, prekybą, laikymą ir kitą veiklą, susijusią su tabako gaminiais, reglamentuoja 2003 m. lapkričio 20 d. išleistas Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymas Nr. IX-1840. Šis įstatymas draudžia parduoti tabako gaminius asmenims, kuriems nėra 18 metų, o 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas draudžia rūkyti visose švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose ir jų teritorijose, o šio straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.

Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse 23 punktas ir mokinių teisių, pareigų, drausmės ir auklėjamojo poveikio bei mokinių skatinimo priemonių instrukcijos 39 punktas draudžia gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį ar kitas narkotines psichiką veikiančias medžiagas. Siekiant geresnės kontrolės, gimnazijos teritorija stebima vaizdo kameromis. Mokiniams temos apie sveiką gyvenseną integruojamos į pamokas, vykdoma alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, pagal sudarytą visuomenės sveikatos ugdymo planą vyksta aktyvūs užsiėmimai 1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse, kurių metu aptariama psichoaktyvių medžiagų rūšys, poveikis ir padariniai mokyklinio amžiaus vaikams, 2012 m. vasario mėn. su I-III gimnazijinių klasių mokiniais susitiko VšĮ „D&DM“ lektorė, projektų ir renginių vadovė Daiva Marazienė, kuri vaizdinėmis priemonėmis pavaizdavo, kokias pasekmes jaunam organizmui gali sukelti rūkymas ir kiti žalingi įpročiai. Apie nepilnamečių, vartojančių psichotropines medžiagas, atsakomybę, galimas sankcijas, numatytas įstatymuose jiems ir jų tėvams, susitikimuose su mokiniais supažindina nepilnamečių reikalų veiklos grupės specialistas Donatas Katlauskas.

Tačiau nežiūrint į gimnazijos mokytojų pastangas, rūkymas yra paplitęs. Nors gimnazijos teritorija didelė, tačiau situacija čia kontroliuojama. O teritorija už gimnazijos ribų yra mažai kontroliuojama, nes tai daugiausia yra privačios valdos, kuriose susirinkę nepilnamečiai į suaugusių pastabas dėl rūkymo nereaguoja, nes žino, kad savivaldybė dar nėra priėmusi jokių teisės aktų, kurie draustų ir numatytų atsakomybę už rūkymą viešose vietose ir pakol nėra teisinio pagrindo, jų negali nubausti policija.

Manome, kad vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi greitu laiku bus priimtas rajono tarybos sprendimas, draudžiantis nepilnamečiams rūkyti viešose vietose ir taikant administracinių teisės pažeidimų 185-1 straipsnio 1 dalimi bus galima taikyti pažeidėjams atitinkamas sankcijas.

Informuoja Vaiko gerovės komisijos informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos