Inauguruota gimnazijos Prezidentė!

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2011-12-02
  • Kategorija: Renginiai

2O11-12-02 dieną 13 val. Daugų Vlado Mirono gimnazijos aktų salėje prisiekė 8-oji mokyklos Prezidentė Indrė Ožalinskaitė. Į iškilmes atvyko parapijos klebonas Vidas Jelinskas, 7-asis gimnazijos Prezidentas Ignas Každailis, Meno ir sporto mokyklos mokytoja Laimutė Aleksiupienė, mokyklos bendruomenės nariai – administracija, mokytojai, mokiniai, tėvai. Pasisakiusieji linkėjo prezidentei ryžto, drąsos, sėkmės, ištvermės, tinkamai atstovauti bendruomenei...

Iškilmingą šventę pradėdama Justina Česnulevičiūtė ( IIbkl.) citavo Čarlą Dikensą – „Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą“. Indrė po truputį mažais žingsneliais siekė savo tikslo: buvo klasės seniūnė, mokinių tarybos narė, išbandė savo jėgas į Mokinių Parlamentą, buvo išrinkta ir MT pirmininke. O šiandien Ji - 8-oji gimnazijos Prezidentė! Priesaika

„Gerbiamieji, iškilmingiausias momentas. Kviečiame prezidentę Indrę Ožalinskaitę ir gimnazijos direktorių Almantą Jakimavičių. Prezidente, uždėkite ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kartokite priesaikos žodžius“,- taip į sėdinčius salėje, į prezidentę ir gimnazijos direktorių kreipėsi Edgaras Akopdžanjanas, IIag kl. Prezidentė prisiekė būti ištikima savajai gimnazijai, tinkamai jai atstovauti, puoselėti dvasines vertybes. Būti pavyzdžiu, įkvėpti visą gimnazijos bendruomenę gražioms iniciatyvoms ir prasmingiems darbams.

Gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius sveikindamas prezidentę Indrę Ožaliskaitę sakė, kad jos pareigos ir atsakomybė yra daug didesnės nei galėjo tikėtis. „Prezidentė turi atstovauti mūsų, kaip rinkėjų, norams ir lūkesčiams. Jos pareiga tarpininkauti, ji turi būti ir kurjerė, ir ambasadorė. Mokykla – tai maža valstybėlė, nes joje veikia visos valdžios institucijos. O Prezidentė kaip Anglijos karalienė: galių beveik neturi, tačiau generuoja idėjas, gražias iniciatyvas“.

Indrei Ožalinskaitei gimnazijos direktorius įteikė Prezidentės pažymėjimą, ženkliuką. Pynimo iš vytelių būrelio nariai, vadovaujami Rasos Aleksandravičienės, nupynė simbolinę karūną. Ją uždėti buvo paprašytas 7-asis gimnazijos Prezidentas Ignas Každailis. Ištrauka iš Prezidentės šventinės kalbos

Noriu padėkoti visiems, kas šiandien esate čia, visiems, kas palaikėte mane, padėjote tapti Prezidente. Kažkada minėjau, kad iki šios akimirkos ėjau ilgą kelią. <...> ir dabar pamenu tą dieną, kai sveikinau per inauguracijos iškilmes 6-ąjį prezidentą Andrių Jakimavičių. Pamenu, kokia didžiulė garbė man buvo suteikta, kiek ruošiausi ir jaudinausi... Tuomet net negalėjau pagalvoti, kad šiandien būsiu jo vietoje. O dabar aš stoviu čia ir dėkoju jums už tai, kad patikėjote manimi, kad suteikėte didžiulę garbę būti jūsų Prezidente. Garbę, o kartu ir didelę atsakomybę <...>. Manau, kad gimnazijos bendruomenė dabar itin stipri ir darni. Didžiuojuosi, kad mokausi Daugų Vlado Mirono gimnazijoje, ir džiaugiuosi, kad galėsiu tiesiogiai prisidėti prie mūsų visų gerovės kūrimo. Dar kartą dėkoju jums visiems. Ačiū. Esi mūsų akys, mūsų ausys, mūsų veidas visur, kur beeitum...

Gimnazijos klasių atstovai, mokytojai, MT tarybos nariai, buvęs prezidentas Ignas Každailis, parapijos klebonas Vidas Jelinskas prezidentei linkėjo stiprybės, energijos, ryžto, daug daug kantrybės. Atstovauti Vlado Mirono vardo gimnazijai, puoselėti šios iškilios asmenybės vertybes. Nuotraukos mokytojo Raumundo J.Šventė pradedama Gimnazijos himnuMT atstovė Laura Vaizgutaitė dar kartą supažindina su rinkimų rezultataisKviečiama prisiekti mokyklos PrezidentėGimnazijos direktoriaus A. Jakimavičiaus sveikinimo žodisĮteikiamas pažymėjimas ir ženkliukasPavaduotoja Vida Kalmatavičienė kviečia karūnuoti PrezidentęPirmoji inauguruotos Prezidentės kalbaPrezidente, sveikinimo žodžiai ir koncertinė programa Tau:)Parapijos klebonas Vidas Jelinskas prašė puoselėti Vlado Mirono vertybes...Sveikinimo žodis ir dovanėlė iš buvusio gimnazijos prezidento Igno rankųSveikina bibliotekininkės - Lina ir VydaDar keletas nuotraukų atminčiai...Ir dar keletas akimirkų, kurias užfiksavo ir atsiuntė Miglė Kartanaitė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos